• Menu
  • Menu

Emscherpark Porúří

Domů » Všechny destinace » Zahraničí » Evropa » Německo » Emscherpark Porúří

Srdce průmyslového dědictví – Emscherpark.

Málokdo vyrazí bezmála tisíc kilometrů daleko jen s cílem navštívit park. A když je v tom parku více rezavého železa, betonu, komínů a kolejnic než stromů, o to více by se taková cesta mohla zdát pošetilou. Zkusím vás přesvědčit o opaku. V jednom z nejhustších průmyslových uzlů, které kdy člověk vytvořil – tedy v německém Porůří, již kotle největších hutí povětšinou vyhasly a disciplinovaný německý národ se na rozdíl od naší prostopášné slovanské povahy neváhal zabývat otázkou, jak s tímto regionem naložit. V 80. letech vznikl projekt pro mezinárodní architektonickou výstavu s názvem Emscherpark. Název dostal dle v daleké minulosti jiskřivé řeky Emscher, jež se po vzestupu a pádu těžkého průmyslu proměnila v páchnoucí toxickou stoku, jež odváděla odpady z většiny průmyslových kolosů. Pokud vás dosavadní popis nepřesvědčil o návštěvě tohoto místa, čtěte, prosím, dále. Park je v tomto případě velmi široké pojmenování pro oblast, která prošla a stále prochází velkolepou přestavbou, pod kterou si nelze představovat jen sázení stromů, ale důmyslnou hospodářskou, ekologickou a kulturní revoluci místa. Rozloha oblasti mezi městy Duisburg a Dortmund, která prochází celkovou revitalizací je úctyhodných 800 km2 a jádro projektu tvoří 320 km2 velká oblast – Emscherpark. Zpracováno bylo více než 120 projektů a další stále vznikají. Porúří se tak proměnilo v největší evropské „krajinářské staveniště.“ Park takového rozsahu již vydá na delší výlet, nemyslíte? Atmosféra gigantických hutí, které mají dnes již romantickou zjitřenou atmosféru vyhaslých dobitých kolosů v kontrastu se svěží zelení, která si bere zpět své místo, je stěží popsatelná. Všechny jednotlivé parky, vyhlídková místa na haldách – kopcích vytěžené hlušiny, technické památky a další, jsou dokonale propojeny sítí cyklostezek, turistických tras a informačními systémy. Každý jednotlivý park má svoji osobitou náplň využití sahající od potápění v zatopeném plynojemu, přes horolezecké stěny, koncertní sály, výstavní plochy, vyhlídkové věže, interaktivní muzea až po to, co od parku očekáváme, tedy lavičku v zákoutí mezi rostlinami, kde najdete klid a můžete si v duchu či nahlas říci: „ … a právě teď se smaží davy na přecpané pláži, zatímco já, nikým nepozorován, dojídám v klidu tatranku na vrcholu haldy s výhledem na největší koksovnu v Evropě.“ Při přestavbě každé průmyslové památky byl pečlivě zvážen její potenciál a snahou bylo vše hodnotné očistit a zanechat na místě. Ukažme si tento postup na nejznámějším parku z celého regionu.

Landschaftspark Duisburg-Nord 

noční scénické nasvícení
noční scénické nasvícení

Když byla roku 1989 vypsána architektonická soutěž na proměnu hutního gigantu na severu Duisburgu, jistě ještě nikdo netušil, jak moc z původního areálu bude zachováno. Vítězný návrh (Peter Latz) ve své podstatě pouze odstranil zarezlé zámky a otevřel brány staré huti. Změnilo se pouze označení, došlo k přejmenování míst, často jen to stačilo pro vznik jednotlivých tematických zahrad. Jako například bunkry na železnou rudu byly přejmenovány na horolezecký park a v ten moment se jím staly, postačilo je pouze vyčistit. Jednotlivé prvky parku využívají ponechaných technických konstrukcí. Nádrže chladících věží a odkalovací nádrže se staly biotopy s vodními rostlinami, betonové kóje vytvořily ideální systém pro tematické zahrady, od minimalistických štěrkových ploch přes tvarované živé plůtky a pestré výsadby až po zmiňované horolezecké stěny. Jeřábní konstrukce byla doplněna o vysutou lávku a je promenádou s popínavými rostlinami. Zatopený plynojem nabídl funkci potápěčského centra, strojové haly byly změněny na koncertní a výstavní prostory, vysoké pece jsou rozhlednami. Každý prvek využívá maximum z nabízeného potenciálu. V kontrastu se spontánně vzniklými lesíky bříz a topolů jsou pravidelné rastrové výsadby alejových stromů. Celý park je v noci výrazně scénicky nasvícen, konají se zde i noční zážitkové provázené výpravy, instruktáže horolezectví i potápění, je zde řada stylových a neobvyklých dětských hřišť.

Přes veškeré komplikace, kterými území bohatě oplývalo, jako byly kontaminace, kolos pecí, dálnice dělící park na dvě poloviny, starý kanál Emscher v podobě stojaté odpadní stoky, půda protkaná sítí kabelů a potrubí ad., se podařilo zbudovat nezapomenutelný živý a nesmírně zajímavý park.

K návštěvě určitě můžeme doporučit další magická místa Porúří: Halde Haniel, Halde Rungenberg, Halde Rheinelbe, Zollverein, Westpark Bochum, Nordsternpark, Hombroich ad.

Ondřej Semotán

Cestuji proto, abych se mohl vracet domů. Teprve když vidím, jak vypadá svět jinde, můžu vidět, jak vypadá doma.
Kromě cestování jsem ponořen v hudbě, umění, příležitostném experimentálním filmaření, a zahradní architektuře, která mě živí.
Pamatujte, že nikdy není pozdě začít hrát na hudební nástroj!

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *