• Menu
  • Menu
Domů » Archives for Ondřej Semotán

Autor - Ondřej Semotán

Cestuji proto, abych se mohl vracet domů. Teprve když vidím, jak vypadá svět jinde, můžu vidět, jak vypadá doma.
Kromě cestování jsem ponořen v hudbě, umění, příležitostném experimentálním filmaření, a zahradní architektuře, která mě živí.
Pamatujte, že nikdy není pozdě začít hrát na hudební nástroj!

Přírodní rezervace Jechovec

Bledule kam se podíváš V bohatém bylinném patře zjara ve velkém množství vykvétá ohrožená bledule jarní (Leucojum vernum), vyskytuje se zde orsej jarní, prvosenka vyšší, ptačinec hajní, plicník tmavý, kozlík výběžkatý aj. . Rozmnožují se zde některé druhy obojživelníků (ropucha obecná, skokan hnědý, čolek horský), hnízdí tady drozd brávník, střízlík obecný, červenka...

Prázdniny v Telči

Festivalová letní Telč Návštěva malebného města Telče zapsaného do kulturního dědictví UNESCO může býti ještě povýšena o návštěvu nejdelšího hudebního festivalu v Čechách. Festival s krásnou atmosférou trvá ještě do konce tohoto týdne. (28. červenec – 13. srpen ). Hlavní scéna je na zámku, další přímo na náměstí a ve večerních hodinách  vše doplní skupiny...

Halde Rungenberg

Halde Rungenberg Od Halde Haniel směřujeme  k Halde Rungerberg. Takřka na dohled vzdálený vrchol Halde Rungenberg  byl úhledně zmodelován do podoby dvou symetrických jehlanů, jejichž osa souměrnosti je i osou přístupovou z uliční zástavby. Byly zde instalovány dva obrovské světlomety tak, že jejich paprsky pomyslně prodlužují linie svahů a střetávají se v jednom bodě...

Halde Haniel

Haldy Porúří – Halde Haniel Nejvyšší Halda Porúří (159m), Halde Haniel,  je stále ještě z části činná, současně však nabyla novou, kulturní funkci. Do vrcholových partií haldy byl zasazen kruhový amfiteátr, pro stovky diváků. V roce 2002 realizoval baskický malíř a sochař Augustín Ibarrola na koruně haldy projekt „100 Totemů“. Umělecká instalace ze...

Haldy Porúří – Rheinelbe

Halde Rheinelbe Haldy Rheinelbe v Gelsenkirchen prošly po poslední navážce roku 1999 celkovou modelací svého vrcholu podle konceptu Hermana Priganna, německého výtvarníka a teoretika a tvůrce myšlenek tzv. ekologické estetiky. Spirálovité svahování haldy se přímo odkazuje na ikonu landartu, kterou vytvořil roku 1970 Robert Smithson, tzv. Spiral Jetty (USA). Mohutný...

Haldy Porúří – Landmarke

Procházka po haldách Porúří, aneb jak naložit s novými Řípy Stěží bychom jednoslovně přeložili výstižné německé pojmenování Landmarke, které pod svá významová křídla zahrnulo v posledních dekádách i výsypky (haldy), chladící věže i tovární komíny včetně jejich kouřových vleček.    Většina krajin, jejich vizuální podoba, může být pro potřeby identifikace člověkem...

Westpark Bochum 

Postindustriální parky. Další z excelentních příkladů přeměny továrního komplexu na multifunkční městský park nalezneme v německé Bochumi. Není náhodou, že se opět jedná o jeden z největších projektů v rámci Emscherparku.    Tovární komplex, jehož počátky spadají do roku 1842 definitivně vyhasnul v roce 1985. Po ukončení provozu byla většina budov stržena, jejich...

Ponte de Lima – Zahradní festival

Festival International de Jardins Ponte de Lima Ponte de Lima, malé historické město v severozápadním Portugalsku, je v zemi proslaveno, jak názvem napovídá (Ponte de Lima-Most přes Limu), krásným starým mostem a všeobecně svou malebností, romantickými uličkami, kostely a v neposlední řadě i parčíky a tradičním zájmem o zeleň. To bylo jednou z příčin, proč právě zde...

Emscherpark Porúří

Srdce průmyslového dědictví – Emscherpark. Málokdo vyrazí bezmála tisíc kilometrů daleko jen s cílem navštívit park. A když je v tom parku více rezavého železa, betonu, komínů a kolejnic než stromů, o to více by se taková cesta mohla zdát pošetilou. Zkusím vás přesvědčit o opaku. V jednom z nejhustších průmyslových uzlů, které kdy člověk vytvořil – tedy...