• Menu
  • Menu

Gutštejn

Zřícenina hradu Gutštejn a zámek Daňkov

Hradní zřícenina se nachází nad levým břehem Hadovky , necelých 5 km od Konstantinových Lázní. Nejlépe se sem dostanete od dvora Daňkov.

Hrad Gutštejn vybudovaný nad údolím Hadovky patří bezesporu k nejpůvabnějším zříceninám západních Čech. Vznikl na přelomu 13. a 14. století, jako rodové sídlo pánů z Gutštejna. Jan z Gutštejna byl velkým příznivcem císaře Zikmunda a za jeho pomoc císaři,  ho Zikmund ocenil tím, že mu věnoval řadu vesnic . I jeho bratr Burian z Gutštejna nabyl poté značného jmění.  Zakladatelem Gutštejna  byl pravděpodobně Jetřich pocházející z rodu Hroznatovců, jak ukazuje trojí paroží v jeho znaku. Gutštejnové sídlili na hradě téměř 250 let. Později po jejich odchodu , byl hrad připojen k Bezdružickému panství a v 17. století už nebyl obydlen a zpustl.

hrad Gutštejn
hrad Gutštejn

Hrad sestává ze dvou částí : předhradí a vlastního hradu. Rozlehlé předhradí, nyní palouk, byl  od přístupové cesty oddělen dnes již neznatelným příkopem. Vlevo je ve skále vytesán sklípek. Skalní hřeben pokračuje dál a tvoří přírodní součást zabezpečení podhradí. Na předhradí stávala dřevěná hospodářská stavení, která se nedochovala. Vlastní hrad odděloval od předhradí další příkop, překlenutý padacím mostem. Brána, z níž se zachovala jen část ostění, byla součástí  palácových prostor , zakrytých jednoduchým trámovým stropem. Pod celým palácem bylo vyhloubeno podzemí se zaklenutým sklepením.

Hrad prošel v průběhu obydlení několika přestavbami a přístavbami. Jádro paláce tvoří starší jižní část, oddělená od novější severní částí úzkým nádvořím. Na severovýchodním nádvoří, na místě zaniklé hradby, byla postavena mohutná hranolovitá věž s nápadně zaoblenými rohy, která se svými 25 m výšky dominuje celému hradu. Věž je charakteristická pro stavby tohoto druhu první pol. 14. stol.. Dnes na jejím vrcholu rostou krásné exempláře jalovce obecného. Ve věži hnízdí sova pálená.

Původní vstup do věže byl od jihu, v úrovni druhého patra, přístupný op padacím můstku z obvodové hradby, která probíhala kolem horního hradu. Věž neměla okna, jen několik střílen. V jižní níže položené části paláce se zachovala původní okna s kamennými sedátky po stranách. Na jihu a západě obklopuje hrad parkán. Severní palác byl vestavěn do nádvoří dodatečně. Byl obytný, nad přízemím měl ještě tři nad sebou položená patra oddělená dřevěnými trámovými stropy.

Autorkou kresebné rekonstrukce hradu je D. Menclová. K rekonstrukci je přiřazen pro lepší představu návštěvníků i půdorysný plánek.

hrad Gutštejn
hrad Gutštejn

Cestou severním směrem dojdete k hospodářskému dvoru Dańkov s loveckým zámečkem, který přes svůj zchátralý stav, je registrován jako kulturní památka. K Dańkovskému dvoru náležela ohražená 400 hektarová obora, v níž se chovalo asi 300 daňků a jelení zvěře. Po daňcích je také nazván přilehlý dvůr. V roce 1937 prodal Alois Lovenstein celé daňkovské panství o rozloze 620 ha Alexi Schaeferovi.

Po levé starně odbočte na vyhlídku, kde se Vám otevře krásný pohled na zříceninu hradu Gutštejna a údolí Hadovky.

Od roku 2010 probíhala obnova areálu tak je možné , že části hradu budou využity v budoucnu třeba pro pořádání oblíbených koncertů v přírodě.

zámeček Dańkov
zámeček Dańkov
Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

komentář