• Menu
  • Menu

Kafarnaum – Ježíšovo město

Domů » Všechny destinace » Zahraničí » Asie » Izrael » Kafarnaum – Ježíšovo město

Město potěšení, Kafarnaum

Kafarnaum (lat. Caperanum) – odvozeno od slov Kafr Nahum – město potěšení. Město leží na  severozápadním břehu Galilejského (Genezaretského) jezera  v Izraeli. Oblast byla obydlena od roku 150 př.n.l. do r. 750 našeho letopočtu. Kdysi tudy vedla známá obchodní cesta do Damašku. Kafarnaum bylo střediskem náboženského života židů a mělo synagogu. Trosky města objevil americký badatel Edward Robinson v roce 1838, později byly objeveny i ruiny monumentální synagogy ze 3. století vystavěné na základech starší synagogy, ve které kázal Pan Ježíš.

Místo zastavení Ježíše

Kafarnaum – místo, kde se Ježíš zastavil na své pouti.  Zde žil a kázal a uskutečnil zde několik zázraků.

Kafarnaum – Ježíšovo město

Do Kafarnaa přišel Ježíš Kristus poprvé z Kány Galilejské ..Kafarnaum je nazýváno Ježíšovým městem. Zde také mohla bydlet P. Maria po smrti sv. Josefa. V Kafarnau, v Petrově domě, dal Ježíš apoštolům pokyny, jak si mají počít na cestách a v synagoze zaslíbil Nejsvětější svátost oltářní.

Kristus a Kafarnaum

Přes všechno dobré, co Kristus  pro Kafarnau učinil, se k němu nechovalo dobře a pokládal je za pohanské město, dokonce horší než byla Sodoma…proroctví se splnilo, z bývalého města nezbylo nic. Za evangelní Kafarnaum se pokládá dnešní místo Tell Hum. Jsou zde ještě stopy po bývalé synagoze. Františkáni zde mají klášter s kaplí.  Tento chrám  z roku 1990 patří k nejnovějším ve Svaté zemi .

Izrael Kafarnaum – Ježíšovo město

..když Ježíš uslyšel, že Jan je uvězněn, odebral se do Galileje . Opustil Nazaret a usadil se v Kafarnaum při moři…Od té chvíle zde začal Ježíš kázat. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království Nebeské.

Apoštolové Šimon a Ondřej

Odtud pocházeli Apoštolé Šimon a Ondřej, Jakub Zebedeúv a jeho bratr Jan….  Zde učinil Ježíš mnohé ze svých zázraků.. Uzdravil zde např. Petrovu tchýni, ochrnutého, vzkřísil dceru Jairovu.

evelina anileve
evelina anileve

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *