• Menu
  • Menu

Kafarnaum – Ježíšovo město

Domů » Všechny destinace » Zahraničí » Asie » Izrael » Kafarnaum – Ježíšovo město

Město potěšení, Kafarnaum

Kafarnaum (lat. Caperanum) – odvozeno od slov Kafr Nahum – město potěšení. Město leží na  severozápadním břehu Galilejského (Genezaretského) jezera  v Izraeli. Oblast byla obydlena od roku 150 př.n.l. do r. 750 našeho letopočtu. Kdysi tudy vedla známá obchodní cesta do Damašku. Kafarnaum bylo střediskem náboženského života židů a mělo synagogu. Trosky města objevil americký badatel Edward Robinson v roce 1838, později byly objeveny i ruiny monumentální synagogy ze 3. století vystavěné na základech starší synagogy, ve které kázal Pan Ježíš.

Místo zastavení Ježíše

Kafarnaum – místo, kde se Ježíš zastavil na své pouti.  Zde žil a kázal a uskutečnil zde několik zázraků.

Kafarnaum – Ježíšovo město

Do Kafarnaa přišel Ježíš Kristus poprvé z Kány Galilejské ..Kafarnaum je nazýváno Ježíšovým městem. Zde také mohla bydlet P. Maria po smrti sv. Josefa. V Kafarnau, v Petrově domě, dal Ježíš apoštolům pokyny, jak si mají počít na cestách a v synagoze zaslíbil Nejsvětější svátost oltářní.

Kristus a Kafarnaum

Přes všechno dobré, co Kristus  pro Kafarnau učinil, se k němu nechovalo dobře a pokládal je za pohanské město, dokonce horší než byla Sodoma…proroctví se splnilo, z bývalého města nezbylo nic. Za evangelní Kafarnaum se pokládá dnešní místo Tell Hum. Jsou zde ještě stopy po bývalé synagoze. Františkáni zde mají klášter s kaplí.  Tento chrám  z roku 1990 patří k nejnovějším ve Svaté zemi .

Izrael Kafarnaum – Ježíšovo město

..když Ježíš uslyšel, že Jan je uvězněn, odebral se do Galileje . Opustil Nazaret a usadil se v Kafarnaum při moři…Od té chvíle zde začal Ježíš kázat. Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království Nebeské.

Apoštolové Šimon a Ondřej

Odtud pocházeli Apoštolé Šimon a Ondřej, Jakub Zebedeúv a jeho bratr Jan….  Zde učinil Ježíš mnohé ze svých zázraků.. Uzdravil zde např. Petrovu tchýni, ochrnutého, vzkřísil dceru Jairovu.

evelina anileve

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *