• Menu
  • Menu

Kadov

Kostel a hrobka

Do Kadova jsme přijeli kvůli jednomu z největších a nejlépe vyvinutých viklanů v ČR – Kadovský viklan. Prohlídka vsi pak následovala. Objevili jsme zde starou tvrz, barokní faru, farní kostel sv Václava, kapli s hraběcí hrobkou i chudobinec.

Tvrz v Kadově

Prvním vladykou byl Racek ze Žihobec, který byl v r. 1362 patronem kostela. Původně středověká tvrz byla ve druhé polovině 16. století přestavěna v renesančním slohu.. Koncem 18. století proběhla přestavba na sýpku. Nelze s přesností určit rok samotného vzniku tvrze. Od dob husitských válek patřila několika majitelům. Později ztratila funkci panského sídla. Až do 2, pol. 20. století sloužila jako sýpka. Tvrz jako  bývalý majetek JZD je dnes  opět v soukromém vlastnictví a je rekonstruována. Po celý rok se zde konají zajímavé akce pro návštěvníky. / jaké jsou návštěvní hodiny se nám nepodařilo zjistit/.

tvrz Kadov

Uvnitř tvrze najdete expozici „ jak se dříve žilo na vesnici „ ( od Horažďovic do Blatné ). V expozici najdete velké množství předmětů s pojených s každodenním životem a prací na vesnici. Jak se připravovala a obdělávala půda, jakým způsobem se zde chovala zvířata. V

Farní kostel sv. Václava.

Dříve byl tvořen čtyřhranným presbyářem a podélnou lodí se čtyřmi oltáři. Jan. Frř. Kristian hrabě Sweets Spork, pán ze Lnář, nechal stavbu zbudovat na vlastní náklady nynější barokní kostel. Nový chrám byl vystavěn 29. září 1765. V chrámu jsou tři oltáře. Varhany jsou z roku 1768. Ve věži visí tři zvony. Dva z r. 1760 a třetí z r. 1840.

tvrz Kadov

Barokní fara

Stavbu najdete severozápadně od kostela a školy. Farní budova byla vystavěna v roce 1758. Nejstarší matrika křestní pochází z roku 1660., památní kniha byla založena v roce 1761.

Kaple s hraběcí hrobkou

Kaple byla zbiodována v jednoduchém novogotickém stylu, půdorysmá podobu kříže. Základní kámen položil 25. dubna 1856 hrabě Václav Lincker z Lutzenwicku, pán ze Lnář. Stavba je dokončena a vysvěcena r. 1863. Byl zde zbudován i hřbitov, který byl používán od roku 1680. V roce 1887 byla na hřbitově postavena umrlčí komora(márnice).

hrobka

V podzemí pod kaplí se nachází hrobka hrabat Linckerů z Lutzewicku. Odpočívají zde zakladatel kaple Václav Lincker (1782-1865), jeho choť Anna Lince´ker rozená de Arvay (1793-1892), bratr Václav Zikmund (1787-1856), Karel Theodor svobodný pán z Lilgenau (zemřel 1881), jeho vhoť Anna Terezie rozená de Arvay (zemřela1880) a jejich syn Karel Kliment svobodný pán z Lilegenau (1856-1924). Karel Kliment Leigenau se narodil v řezně, studoval na německých vysokých školách a v roce 1880 převzal lnářský velkostatek.

Chudobinec

Zakladatelem chudobince byl Jiří Z. Vratislav z Mitrovic, majitel statku pole. Na základě jeho poslední vůle byl 21. února 1656 zřízen špitál pro chudé lidi. Starýšpitál stál původně u silnice horažďovické. V r. 1856 byla vystavena nynější budova. Nad vchodem je znak Lincker a de Arvayovský.

chudobinec
Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *