• Menu
  • Menu

Kadovský viklan – jeden z největších v ČR

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Jihočeský kraj » Kadovský viklan – jeden z největších v ČR

Viklan v Kadově

Jeden z největších a nejlépe vyvinutých viklanů v České republice. Nachází se na mírně vyvýšeném pahorku, který je tvořen plochým skalním výchozem, po obvodu s uvolněnými bloky a balvany. Samotný viklan na temeni pahorku má rozměry 3,5 x 3,5 x 1,5 m, hmotnost zhruba 29 tun. Je tvořen granodioritem (hlubinná vyvřelá hornina). Pahorek je porostlý ruderalizovanými travinobylinnými společenstvy a náletem dřevin, zejména duby a břízami. V roce 1985 bylo vyhlášeno maloplošné chráněné území, přírodní památka Kadovský viklan.

Kadovský viklan
Kadovský viklan

 

Histroie viklanu

I přes svoji velkou hmotnost se balvan skutečně viklal při pouhém doteku rukou. V roce 1893 byl vyvalen ze svého lůžka a přestal se viklat. Dokladem toho je přetištěná fotografie, kterou roku 1899 pořídil na skleněnou desku deskovým fotoaparátem místní farář Jan Pavel Hille (1861 – 1943). Autorem druhého dobového uměleckého díla – kresby kadovského viklanu je malíř a ilustrátor Karel Liebscher (1852-1906). Ten často putoval po Čechách, studoval a zaznamenával zajímavé krajinné prvky. Traduje se, že o svrhnutí viklanu ze svého ložiska se pokoušelo dvanáct dragounů jezdeckého pluku. Přes všechno úsilí se jim to však nepodařilo. Pravděpodobně mnohem větší sílu musel míti člověk, který jej shodil právě roku 1893. Alespoň takto o tom píše časopis Otavan.

Kadovský viklan
Kadovský viklan

Viklan a Ing. Pavel Pavel

Zásluhou Ing. Pavla ze Strakonic byl v roce 1983 pomocí systému dřevěných sochorů a pak usazen zpět na svoje původní místo. Viklan se znovu viklal, ale pouhé čtyři roky. Poté byl neznámými vandaly opět vysunut z lůžka. V roce 1987 se usazení opakovalo, pro jistotu byl zajištěn dřevěnými klíny. Poslední úspěšný pokus o vrácení do původní polohy uskutečnil Ing. Pavel 3. května 2003.

Tento způsob přemístění kamene ohromné hmotnosti, který vyzkoušel Ing. Pavel v Kadově, přispěl k tomu, že byl Ing. Pavel pozván známým norským cestovatelem a badatelem Thorem Heaerdahlem na Velikonoční ostrovy, aby pomohl vyřešit problém přemisťování velkých kamenných soch. Ing Pavlovi se podařilo na Velikonočním ostrově dokázat, že lidé jsou schopni pomocí jednoduchých nástrojů přepravit ohromné a těžké sochy na velké vzdálenosti. Tím vyřešit jednu velkou historickou záhadu.

V České republice se další více nebo méně dokonalé viklany nacházejí např. na Českomoravské vysočině, v Jizerských horách, v Krkonoších.

Kadovský viklan
Kadovský viklan

Viklan

Viklan – je obecně oblý skalní blok nebo balvan, který spočívá je jednou nepatrnou  plochou na podstavci. Za viklan se považují, které stojí na místě, nikoli balvany přemístěné. Vývoj viklanu je vysvětlován jako výsledek  selektivního zvětrávání a to jak fyzikálního, tak i chemického, často obou druhů zvětrávání současně.

Naučná stezka

Naučná stezky okolím viklanu má celkem 13 zastavení. Trasa začíná u Hydrobiologické stanice Velký Pálenec. Poté vede po hrázi rybníka Velký Pálenec a pokračuje dále zhruba jihozápadním směrem osadou Vrbno, odtud na obec Kadov a končí u skupiny balvanů, zvaných Velký čertův náramek.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *