• Menu
  • Menu

Kařezské rybníky

Přírodní památka

Je 5 hodin ráno, vyrážím z Prahy  do Plzeňského kraje. Vybavená svačinou a  termoskou s čajem /to ještě netuším, jak se mi bude hodit. Měla bych stihnout východ slunce u Kařezských rybníků. Moc nevím, kde zastavit, jediná cesta, kde se dá zastavit /protože to tady  neznám/ je zabahněná, u další je zákaz vjezdu. Risknu tu zabahněnou. Venku je ukrutná zima, myslím tak 2 stupně pod nulou, mám péřovku, ale ruce mrznou.

Hořejší Kařezský rybník

Jdu po kovové traverze u Dolejšího Kařezského rybníku, doufám, že nežuchnu do vody. Pokračuji po zatravněné hrázi až k místu, kde se zdravím se stádem daňků, kteří se vyhřívají  na části, kde už svítí slunce.

Dolejší Kařezský rybník

Rostliny jsou jak z pohádky zmrzlé. Vracím se zpět a pokračuji na společnou hráz mezi Dolejším a Hořejším rybníkem. Hráz s velkými vzrostlými stromy, ptáčkové zpívají jak o život, sem tam nerada vyplaším nějakou kachnu, ale jinak boží ticho. Dojdu až na konec hráze, je to nádhera. K autu se vracím s promáchanými botami i ponožkami a klepu se zimou. Dnes se mi opravdu hodily náhradní fusky a suché boty. Jedu kolem dalších rybníků, s názvy Bechyňský a Němec, které do soustavy Kařezských rybníků také patří, další náhradní boty už nemám a tak jen smutně zamávám z okna.

Dolejší Kařezský rybník

Pokračuji k dalšímu z rybníků, do Cekova

Přírodní památka – Kařezské rybníky

Soustava 4 rybníků o celkové výměře 66, 59 ha se rozkládá v Hořovické brázdě v katastrálním území Kaříze, Kařez a Cekov, v nadmořské výšce 447-458 m. V okolí rybníků se nachází většinou hydromorfní půdy typu glejů, které pokrývají zbytky vlhkých až čerstvých luk.

Hořejší a Dolejší Kařezský rybník

Přírodní památka je tvořena čtyřmi rybníky Dolejší Kařezský, Hořejší Kařezský, Bechyňský a Němec.

Důvodem vyhlášení je především ochrana rybníků jako hnízdiště a tahového stanoviště vodních ptáků, území je zároveň zařazeno do „Přehledu vodních a mokřadních biotopů České republiky“ podle Ramsarské konvence jako mokřad lokálního významu.

Hořejší Kařezský rybník

Vodní plocha rybníků je lemována litorálním porostem s pestrou skladbou mokřadních rostlin zejména kolem rybníků „Bechyňský“ a  „Hořejší Kařezský“, kde sporadicky roste kosatec sibiřský /Iris Sibiricaú, zástupce našich orchidejí prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) a vzácně též úpolín nejvyšší (Trollius altissimus)-

Ze zajímavých druhů Avifauny zde žije Strnad rákosní , Moudiváček lužní, Bekasina otavní, Pochop rákosní a další.

Rezervací protahuje cca 10 druhů bahňáků, ze vzácnějších kulík písčitý, slučka malá, vodouš bahenní a rudonohý, vodouš šedý, pisík obecný, skokan zelený a hnědý, kuňka žlutobřichá a další.

Přírodní památkou byla Kařezské rybníky vyhlášeny v roce 1992.

Hořejší Kařezský rybník
Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *