• Menu
  • Menu

Vodní dílo Klabava

Přehrada Klabava

Obec Klabava se nachází na pravém břehu stejnojmenné řeky nedaleko Rokycan. Chladné sobotní ráno se konečně začalo přeměňovat v krásný májový den. Sluníčko a romantické mráčky pak  dokreslovaly sváteční den nad vodním dílem Klabava.

vodní dílo KLABAVA

Dlouhá hráz rámuje obrazy vodní hladiny s okolní přírodou, rybáře na obou březích i pár výletníků. Nad hrází a kolem přehrady jsou ohraničené výběhy pro zvěř.   Přehrada slouží i k rekreaci , v létě ke koupání a rybolovu.

Po debatě  s rybáři, mám dobrý tip na nedaleký lom v Ejpovicích.

vodní dílo KLABAVA

Rekonstrukce VD

Přehrada ještě voní novotou po rekonstrukci v roce 2019, jejíž cílem  bylo rozšíření přelivu a skluzu vodního díla pro dosažení možnosti lepšího odtoku vody z nádrže. Tyto objekty jsou železobetonové, vlastní stávající hráz je zemní sypaná. Do objektu přelivu byly nově osazeny ocelové segmenty, které umožňují regulaci úrovně hladiny. Stávající přeliv byl neregulovaný. Významným faktorem, které ovlivnily výstavbu byla nedostatečná možnost převádění vody z VD v podmínkách krátkého povodí řeky Klabavy, pramenící v oblasti Padrťských rybníků.

vodní dílo KLABAVA

Vodní dílo Klabava leží na řece Klabavě a její vzdutí dosahuje pod město Rokycany. Klabava pramení v Brdech ve vojenském prostoru a je pravostranným přítokem Berounky. Je to štěrkonosná říčka s poměrně velkým spádem a s častými povodněmi. Koncem čtyřicátých let minulého století vznikly první úvahy o využití ložiska železné rudy u obce Ejpovice. Místem povrchového dolu tekla řeka Klabava, musela tedy být odkloněna dvěma tunely a přibližně 2 km nad nimi se dokončila v roce 1957 přehrada, která měla snížit účinky povodní a zabránit tak zaplavení dolu. Po několika letech byla těžba zastavena pro malé procento železa v rudě. V roce 1975 byl lom zatopen a tunely uzavřeny. Tím vodní dílo ztratilo svůj původní význam. Dnes slouží k zajištění minimálního průtoku, rekreaci, rybolovu a snížení účinků povodní. Hráz je sypaná zemní, na návodní straně je šikmé těsnící jílové jádro. Délka hráze v koruně je 404 m, výška nad terénem 12,6 m. Na levém břehu hráze je bezpečnostní nehrazený přeliv, na který navazuje železobetonový skluz a vývar. Do tohoto vývaru ústí z funkčního objektu i dvě základové výpusti. Objem nádrže činí 5,66 mil. m3 .

vodní dílo KLABAVA

V nádrži a jejím okolí je bohatý život. Hnízdí tu volavky, v blízkém lese orlovec říční, pod přehradou ledňáčci. Při svém tahu se tu zastavují kormoráni. Český rybářský svaz zde vysazuje na jaře kaprovité ryby, na podzim dravce – štiku, sumce, bolena.

vodní dílo KLABAVA

 

HYDROLOGICKÉ ÚDAJE: plocha povodí: 329,9 (km2 ) průměrný dlouhodobý roční průtok Qa: 2,04 (m3 /s) N-letý průtok Q100: 233 (m3 /s). NÁDRŽ: celkový objem: 5,664 (mil. m3 ) zatopená plocha: 128 (ha) HRÁZ: tok: Klabava ř. km. 14,735 kóta koruny: 352,20 (m n.m.) výška hráze nade dnem: 12,6 (m) délka hráze: 403,6 (m) SPODNÍ VÝPUSTI: počet: 2 typ uzávěru: tabule (návodní) segment (vzdušní) průměr DN: 1 800 a 800 (mm) max. kapacita: 27,68 + 4,31 (m3 /s) BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV: typ: postranní se skluzem počet přelivových polí: 2 (+ 6 oken) délka přelivu: 2 x 15 (m) max. kapacita: 248,6 (m3 /s).

část textu: http://www.pvl.cz/

vodní dílo KLABAVA
Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *