• Menu
  • Menu

Komořanské a Modřanské tůně

Domů » Cestování se psem » Komořanské a Modřanské tůně

Mrazivé, ale slunečné,  nedělní ráno je ideální na procházku. Sárka nás veze k Zbraslavskému mostu Závodu míru. Poslední procházka tady, kolem Vltavy,  vedla na druhou stranu, směrem na Vrané nad Vltavou. S Doctorem pak jdeme podél řeky, míjíme ceduli Stezka svobody. Jak příznačné v těchto smutných dnech, kdy Rusko s Putinem napadlo Ukrajinu.

most Zbraslav

Stezka Svobody 1938 – 1945

Stezka Svobody je název pietního místa připomínající padlé z květnových bojů roku 1945 mezi Komořany, Točnou a Závistí. Stejný název nese naučná stezka, na níž právě stojíte. Provede vás mezi uvedenými lokalitami po místech událostí z let 1938-1945.

NÁMRAZA

Komořanské a Modřanské tůně

Je ještě brzy a tak až na několik běžců jdeme sami. Na této straně Vltavy je ještě chladno, slunce svítí na opačném břehu řeky. Místy je na rostlinách i lavičkách námraza. Pokračujeme směrem ke Komořanským a Modřanským tůním, které byly zbudovány v 19.stoeltí. Jejich úlohou bylo chránit Prahu před povodněmi. Při vysokých stavech se voda hromadila v těchto tůních nebo se rozlévala po pláních na protějším břehu.

Kolem Vltavy

Ve třicátých letech 20. Století však začaly ztrácet tento význam. Ochranu Prahy před povodněmi tehdy převzala Vltavská kaskáda. Na historické mapě je vidět, že pás břeu , kde se dnes nacházejí Komořanské a Modřanské tůně, byl dříve považován za součást koryta řeky. V té době hladina Vltavy běžně kolísala a tak býval tento kus země často zaplavený. Dnešní Regulovaná řeka však kolísá jen málo.

Komořanské a Modřanské tůně

Po výstavbě Vltavských kaskád přestali lidé tůně udržovat a odstraňovat nánosy půdy, které sem povodně naplavily. Tato půda je velmi výživná, proto v ní rychle vyklíčí semena rostlin, která byla připlavena s půdou z povodí Vltavy. Za několik desetiletí se tak vytvořil kvalitní nivní a lužní porost poskytující domov mnoha druhům živočichů, jejichž výskyt je v Praze ojedinělý. Pro život v tůních je velmi důležitá kvalita vody. V čisté vodě žije mnoho drobných živočichů a řas – tzv. Plankton, na němž jsou potravně závislé desítky druhů bezobratlých živočichů.

Z měkkýšů můžeme spatřit plovatku bahenní, okružíka ploského či vzácnější bahenku živorodou a škebli rybničnou. Z hmyzu je to ploštice bruslařka a vodoměrka štíhlá. Brouci: vírník obecný a potápník vroubený. Svým vývojem jsou vodní prostředí vázány vážky, motýlice, šídla, ale méně oblíbení komáři a ovádi.

Komořanské a Modřanské tůně

Zmínění živočichové se stávají potravou ryb a obojživelníků. Hlasité koncerty patří skokanovi zelenému a skřehotavému, Kromě nich se v Komořanských a Modřanských tůních rozmnožuje také skokan hnědý a ropucha obecná. Tyto žáby jsou hlavní potravou užovky obojkové, která tak plní roli důležitého predátora v daném území.

Komořanské a Modřanské tůně

Jsme na palouku s pláží, tady se koupou otužilci. Svítá tady sluníčko a my pokračujeme ke stezce která vede do Modřan. Jako kouzelným proutkem se pohodová neděle mění ve sportovní a běžeckou stezku. Nestačíme se vyhýbat cyklistům, běžcům, bruslařům. Ještě vidíme přijíždět loď k přívozu v Modřanech a my s Doctorem pospícháme pryč. Na silnici už na nás čeká Sárka. Jedeme ještě do Sapy, která je nedaleko. Nakupujeme čerstvou zeleninu, ovoce a dáváme si skvělou bun chá a lahodný bubble tea, doma ještě pokračujeme na zahradě s jarní údržbou.

přívoz Modřany

Krásná neděle to byla!

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *