• Menu
  • Menu

Kunratice – kostel sv. Jakuba Staršího /Většího/

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Praha - hlavní město » Kunratice – kostel sv. Jakuba Staršího /Většího/

Kostel sv. Jakuba Staršího

Na tomto místě stála původně raně gotická  stavba ze 13. století, od 1. poloviny 14. století farní chrám s podacím právem pražského rodu Bohuslaviců; byla situována při tvrzi, kterou držel kolem roku 1332 Frenclin Jakubův a po něm jeho bratr Prokop. Dochovaly se z ní části přímých obvodových zdí v dnešní sakristii. Kostel byl od počátku zasvěcen svatému Jakubovi Většímu, protože byl součástí evropské sítě  Svatojakubské cesty do Santiaga. Do současné vrcholně barokní podoby centrální stavby jej pravděpodobně podle návrhu Františka Maxmiliána Kaňky přestavěl  Tomáš Haffenecker  v letech 1730- 1736  na náklady pražského soudce  Jana Arnošta Václava Golče  (Goltze).  Výzdoba postranních oltářů sv. Kříže a Čtrnácti svatých pomocníků je oproti stavu popisovanému Antonínem Podlahou roku 1908 v Soupisu památek historických a uměleckých ochuzena.

kostel sv. Jakuba Většího (Staršího) Kunratice

Dispozice: barokní kostel má půdorys kruhu a k němu na východní straně připojené pravoúhlé presbyterium se sakristií, na západní straně předsíň s hranolovou věží a kruchtou, přístupnou po dvouramenném schodišti. Válcová loď je zaklenutá kupolí s  lucernou Podle historických zápisů 51  loktů dlouhá, 15 loktů vysoká a 20 loktů široká, přičemž 1 loket měřil cca 52 cm.

kostel sv. Jakuba Většího (Staršího) Kunratice

Ohradní zeď kolem kostela obklopovala bývalý hřbitov. Na místě barokní kostnice byla roku 1868 postavena hrobka rodu Korbů z Weidenheimu v neogotickém slohu. Nový hřbitov byl založen na začátku 20. století severně od kostela.

Autorem série obrazů Křížová cesta v kostele sv. Jakuba Většího v Kunraticích je Vjačeslav Iljašenko.

Bohatá, monumentálně řešená výzdoba je převážně barokní a sestává z nástěnných a nástropních maleb, pěti oltářů, kazatelny a varhanního prospektu na kruchtě.

kostel sv. Jakuba Většího (Staršího) Kunratice

Fresky

  • v klenbě kupole: Boj křesťanů s Maury pod ochranou sv. Jakuba; Procesí křesťanů se sochou sv. Jakuba
  • na kruchtě: na klenbě Stětí sv. Jakuba a Stětí Holoferna, na stěnách nebeský chór andělů s hudebními nástroji a notami,
  • pod kruchtou: na klenbě holubice Ducha svatého a nápis IOANNES ROMANVS DILECTVS FILIVS APROPPINQVANS AETATIS SVAE TRIGINTA ANNIS s chronogramem 1734:
  • v předsíni: Křest Kristův, Kristus žehná apoštolům
  • kostel sv. Jakuba Většího (Staršího) Kunratice

Hlavní oltář – Barokní sloupová architektura s dřevořezbami: nahoře ve svatozáři s holubicí Ducha svatého sedí žehnající sv. Jakub Větší v oděvu poutníka s mušlemi na pláštěnce a s poutnickou holí; nad ním Bůh Otec a Kristus korunují Pannu Marii;

Před kostelem stojí památník obětem 1. světové války. 

památník obětem 1. světové války

Zdroj: Wikipedia

Kunratice jsou městská čtvrť a katastrální území hlavního města Prahy v obvodu Praha 4, na jihovýchodním okraji města, do roku 1968 byly samostatnou obcí Kunratice u Prahy.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *