• Menu
  • Menu

Přírodní rezervace Chuchelský háj

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Praha - hlavní město » Přírodní rezervace Chuchelský háj

Neděle, krásné sluneční ráno. Do Chuchelského ráje to máme blízko. Auto necháváme na malém parkovišti na jedné z asfaltových  cest ve Velké Chuchli, která do přírodní rezervace vede.

Chuchelský háj

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Jdeme do kopce  listnatou doubravou. Na okraji zalesněného svahu vysoko nad údolím Vltavy stojí katolický barokní kostelík svatého Jana Nepomuckého.  Kostel z roku 1729 leží na ostrožně s výhledem  na Hornbach. Nechal jej podle zbraslavské kroniky postavit bohatý, blíže neznámý polský šlechtic, který se léčil v malochuchelských lázních a často sem vycházel na vyhlídku. Jako výraz poděkování za uzdravení dal na tomto místě vystavět kostel. Když se pak dozvěděl, že kdysi tu vedla cesta z Pražského hradu na Zbraslav a podle pověsti po ní putovával i sv. Jan Nepomucký k obrazu Panny Marie Zbraslavské ve zbraslavském cisterciáckém klášteře, nechal ho zasvětit sv. Janu Nepomuckému. Ten byl totiž právě v březnu 1729 papežem kanonizován. Po zrušení zbraslavského kláštera v roce 1785, přestal být kostel udržován, obnoven byl v letech 1846-49 a v letech 1992-93 nákladně rekonstruován. Pod náhrobním kamenem uprostřed chrámu jsou uloženy ostatky poustevníků, kteří zde žili od 16. století.

kostel J. Nepomuckého

Zastavíme ještě na hřbitově, který ke kostelu náleží.

Pokračujeme pak  menším okruhem směrem na Slivenec až k parku Granátová– koncept parku území tvoří dvě smyčky cest, které se navzájem protínají v místě, kde se území svažuje jihovýchodním směrem. Toto místo je zdůrazněno vyvýšeninou (pahorkem), na kterém je umístěna korouhvička s originální kamennou mozaikou od Martiny Regnerové. Svahy pahorku jsou rozčleněny do jednotlivých teras sedacími zídkami.

Listnaté svěží jarní lesy s koberci konvalinek a kvetoucími akáty, kolem venkovní oddychové louky – outdoor gym.  Zastavíme u staré stodoly a pak spodním okruhem přicházíme zpět k autu. Potkáváme cyklisty i rodinky s kočárky. Pohodový výlet brzy zopakujeme.

outdoor gym Chuchelská háj

Naučná stezka Barrandovské skály – Chuchelský háj

Naučná stezka Barrandovské skály – Chuchelský háj nabízí poutavou cestu časem, geologickou i lidskou historií. Dává nahlédnout až do prvohor, do období siluru a devonu. Vede místy, kde se kdysi ukládaly na dno zdejšího mělkého a teplého moře úlomky nedalekého korálového útesu, i místy, která svědčí o dobách sopečné činnosti. Geologicky významný profil Barrandovy skály (národní přírodní památka) zase ukazuje, jak byly vrstvy mořských usazenin mocnými horotvornými silami zvrásněny. Na trase naučné stezky se setkáte se dvěma přírodními rezervacemi.

 

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *