• Menu
  • Menu

Labská přehrada v zimě

Přehrada Labská – Špindlerův Mlýn

Mráz zalézá za nehty, je brzy ráno a tak přehrada ve Špindlerově Mlýně je krásně osamocená. Jen dole pod přehradou svítí zelené vesty pracovníků údržby. Všude spousty sněhu a Labe u přehrady směrem na Špindlerův Mlýn je jedna bílá plocha.

Labská přehrada Špindlerův Mlýn

Labská přehrada

Přehradní nádrž je tížná oblouková Intzeho typu, provedená z místního rulového lomového kamene. Líce hráze jsou obloženy řádkovým zdivem.

K hlavním funkčním objektům vodního díla patří obtokový tunel, ve kterém je umístěno pět spodních výpustí a je do něj sveden odtok ze šachtového přelivu. Celková délka tunelu je 149,35 m a rozměry profilu podkovy jsou 7000/7000 mm. Tunel je vylámán v rostlé skále, pouze v krátkém úseku u portálu je obezděn rulovým kamenem.

Labská přehrada Špindlerův Mlýn

Pět spodních výpustí o průměru 1100 mm o celkové kapacitě 11,64 m3/s při max. hladině 692,36 m .m. Na této výpusti jsou dva šoupátkové a jeden klapkový uzávěr. Pravá nedokončená výpusť je na vtoku zabetonována.

Pro bezpečné převádění velkých vod slouží korunový a šachtový přeliv. Korunový přeliv se situovaný při pravém zavázání hráze. Čtyři přelivná pole mají v úrovni přelivné hrany světlou šířku 9,90 m. Kapacita všech polí je 74,12 m3/s při max. hladině 692.36 m.nm.

Malá vodní elektrárna je umístěna pod hrází. Jedná se o krytou středotlakou MVE. V elektrárně je umístěna Kaplanova turbína s celkovou hltností 2,4 m3/s ve vlastnictví První ekologické, a.s. Hradec Králové a turbína typu Banki s hltností 0,6 m3/s jejímž majitelem je Povodí Labe, státní podnik.

Labská přehrada láká i v letním období.

Labská přehrada Špindlerův Mlýn

Výstavba vodního díla

Vodní dílo bylo postaveno v letech 1910-1916 firmou Radlich a Berger z Vídně nákladem 3.5 mil rakouských korun. Přehradní hráz i objekty s vodním dílem související byly navzdory obtížným klimatickým podmínkám vybudovány na tehdejší dobu ve velmi krátkém čase. Vodní dílo bylo vybudováno v polovině 1. světové války a mělo se stát symbolem rakouského mocnářství. Proto byla na vzdušném líci umístěna mohutná v betonu provedená dvouhlavá rakouská orlice a pod ní iniciály panovníka F. J. I. Dvouhlavá orlice byla odstraněna a v roce 1926 byly iniciály kamenicky upraveny na RČ (Republika Československá).

Labská přehrada Špindlerův Mlýn
Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.