• Menu
  • Menu

Modrava

Dříve Mádr /Mader/; asi nejrázovitější šumavská obec, která leží v nadmořské výšce 985 metrů. Obec Modrava  se nachází v srdci Šumavských plání na soutoku potoků  Modravského, Roklanského a Filipohuťovského. Soutokem pak vzniká řeka Vydra.

Modrava

Nejstarší zmínky o obci pocházejí z let 1614 a 1617, doba kdy tu existovala samota uprostřed divokých nepropustných lesů s pastvinami pro soumary, putujícími tudy po jedné z větví Zlaté stezky z Bavorska do Kašperských hor.

Modrava

Od roku 1757 se Modrava rozvíjí jako rybářská a lovecká osada. Ke změně dochází po roce 1799, kdy kníže Schwarzenberg kupuje od hraběte Kinského rozsáhlé území Prášilského panství a využívá obrovského bohatství dřeva ze zdejších rozsáhlých lesů.

Modrava

Plavební kanál

V letech 1799 – 1801 byl vybudován podle návrhu Ing. Rosenauera Vchynicko-tetovský plavební kanál. Kanál začíná 2 km od Modravy pod bývalou osadou Vchynice-Tetov. Délka kanálu je 14,4 km. Kanál umožnil dopravu kvalitního dřeva ze zdejších rozsáhlých revírů, což podnítilo vznik dřevařské osady. Roku 1827 zde podnikatel František Bienert přestavěl bývalou schwarzenberskou pilu na továrnu, zaměřenou na výrobu ozvučného dřeva, užívaného pro zhotovování hudebních nástrojů.

Klostermannova chata

V roce 1924 Klub českých turist/ /nákladem 1 041 500 Kč/ postavil další z dominant obce – Klostermannovu chatu, která sloužila jako horská chata.. Jejím projektantem byla vedoucí osobnost české moderní architektury, průkopník moderní architektury a mezinárodně respektovaný architekt Bohuslav Fuchs.

Modrava Klostermannova chata
Na začátku 90. let minulého století byl objekt v katastrofálním stavu a musel být uzavřen. Roku 1996 byl prohlášen za kulturní památku.  Jeho kompletní rekonstrukce byla ukončena  v roce  2004, kdy byla chata opět zprovozněna.

 

Modrava

Obec Modrava je tvořena třemi původními osadami, které se jmenovaly Modrava, Filipova Huť, Vchynice-Tetov. Modrava  je v dnešní době převážně turistickou obcí. Je výchozím bodem do dříve nepřístupných oblastí Šumavy.

Modrava
Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *