• Menu
  • Menu

Kolem řeky Vydry

Naučná stezka Povydří

7 km dlouhé putování podél řeky Vydry,  se 7 zastávkami naučné stezky,  nás zavede do jedné z turisticky nejatraktivnějších partií Národního parku Šumava. Vydra vytváří divoké balvanovité koryto. Obdiv vzbuzují obrovské kameny  v řece  i na úbočích srázů.

řeka Vydra

Rýha řeky  v divokém a hlubokém  kaňonu  umocňují lesy a romantická příroda. Výlet můžete začít na stezce , která začíná u Čeňkovy Pily a její pomyslný konec najdete u silničního mostu pod Antýglem. Kolem zpočátku klidné rezavě zabarvené  řeky jdete po široké pohodlné pěšině , v některých místech je možné přejít řeku a jít i po méně pohodlné cest.   Cyklisté mají na tuto stezku vstup zakázán. Žulové kameny se s postupujícími metry zvětšují a na některých místech můžeme pozorovat  vznikající peřeje  a vodopády.

řeka Vydra

Vydra –  jméno vodního dravce nezískala řeka náhodou. Řeka svým podmanivým kouzlem oslovila mnoho umělců . jako vašeho průvodce  můžeme nazvat spisovatele Karla Klostermanna  jenž zasvětil Šumavě téměř celé své životní dílo.

Síla vody – „ pod bývalou pilou na rezonanční desky v Modré (Mader) . hluboko v srdci  centrální Šumavy ve výši skoro tisíc metrů, stékají tři silné vodnaté potoky. Jeden jde od západu , druhý od jihu a třetí od východu, spojují se v jedinou řeku Vydru, jež odtud proudí k severu.Potoky , které tvoří Vydru , přicházejí  z neobydlených , dešťových a chladných plání ústřední Šumavy. Shromažďují se z odtoků hojných slatin a bažin , z bažinatých strání horských a z ohromných, mnoho tisíc hektarů zajímajících lesů, které vyznačují toto ponuré, hluboce melancholické území .“ / Karel Klostermann : Perla naší Šumavy ( 1910)

řeka Vydra

Eroze – spoluvytváří téměř vše v kaňonu Vydry. Ovlivňuje přírodu neživou, ale i živou. Řečiště a balvany, obří hrnce , kamenné moře, viklany. , ale i suťové lesy, či nádherné koberce žlutých lišejníků na skalách . Eroze je jedním z přírodních procesů. Má svoji krásu a je na vás , aby jste  o tom přesvědčili.

Naučná stezka Povydří

Vodácká trasa

Čeňkova Pila  – Rejštejn

Podmínky pro splutí : období 15.3 – 31.10.

                                   Doba splouvání 8 – 20 hod

Nástupní místo : soutok řeky Vydry a Křemelné pod malou elektrárnou.

Rychlý peřejnatý bystřinný tok , v řečišti velké kameny a prahy, obtížnost ww II – III, délka trasy 5 km, jen pro zkušené s dokonalou výbavou (uzavřená loď).

Po 20.hod řeka UZAVŘENA

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


komentář