• Menu
  • Menu

Muzeum loutkářských kultur Chrudim

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Pardubický kraj » Muzeum loutkářských kultur Chrudim

Muzeum sídlí v překrásném renesančním Mydlářovském domě, který je  považován za perlu architektury v Chrudimi. Prostory pro expozici Magického světa  loutek,  které si nemohly  pro své představení přát lepší kulisu, jsou unikátní a krásné.

Magický svět loutek

Naše  první návštěva Chrudimi , co se týče počasí se nám moc nevydařila, ale i tak nás město překvapilo  svou krásou. Déšť byl tečkou za naši dovolenou po Pardubickém kraji. Ošálit počasí jsme se pokusili při příjezdu, kdy jsme se ubytovali v překrásném historickém hotelu Fortna v centru města. Po příjemné snídani další den, kdy na pár minut vykouklo slunce a dalo naději, že se den vydaří. jsme vyrazili do centra. Za pár minut se zatáhlo a tak to už zůstalo. Při  krátké procházce městem nás zaujal kamenný dům, kde bylo muzeum loutek.  Nebyl to cíl naší cesty, ale o to více jsme byli překvapeni jak moc pěkné toto muzeum je.

loutky Muzeum loutkářských kultur

Muzeum loutkářských kultur

Muzeum sídlí v překrásném renesančním Mydlářovském domě, který je  považován za perlu architektury v Chrudimi. Prostory pro expozici Magického světa  loutek,  které si nemohly  pro své představení přát lepší kulisu, jsou unikátní a krásné. V muzeu najdete historii a současnost českého loutkářství, postupně se vám představí loutky kočovných loutkářů, varietní loutky , rodinná loutková divadla včetně dekorací českých umělců. Expozice  vás zavede také  do světa Orientu, kde můžete obdivovat stínové loutky z Indonésie, Jávy a Číny, unikátní vietnamskou loutku a také loutky z Barmy a Japonska.

loutky Muzeum loutkářských kultur
Muzeum loutkářských kultur

Každý návštěvník si najde svou oblíbenou postavičku nebo bude obdivovat nádherné aranžmá v prostorách historického domu. Jestli déle zůstanete a postojíte u  populárních loutek jako je Spejbl a Hurvínek, nebo se budete raději  obdivovat dřevořezbám Josefa Váchala, či postavě smutného pianisty od Jiřího Trnky,  je čistě na vás. Expozice se mi líbila jako celek a trochu mě mrzelo, že jsme při našich návštěvách Asie nenavštívili některé z divadel, protože právě  exponáty  z těchto zemí byly pro mě velice zajímavé a inspirující.

loutky Muzeum loutkářských kultur
loutky Muzeum loutkářských kultur

Výstavy, ať už sezónní nebo krátkodobé, které se v muzeu konají, seznamují návštěvníky s českým loutkářstvím především 2. poloviny 20. století.

Otevírací doba muzea je 7 dnů v týdnu od pondělí do neděle, vždy od 8.30 do 17 hodin.

Adresa: Muzeum loutkařských kultur najdete v Břetislavově ul. 74, Chrudim

Spejbl a Urvínek
Spejbl a Hurvínek

JSEM LOUTKA. MÁM MNOHO PODOB,

KTERÉ SE MĚNÍ V PRŮBĚHU STALETÍ.

VŠECHNY SPOJUJE JEDINÉ – ŽIJI JEN DÍKY VÁM:

AŽ KDYŽ MNE VY LIDÉ VEZMETE DO RUKOU,OŽIJI.

AŽ , KDYŽ MI DÁTE SVŮJ HLAS, PROMLUVÍM.

BEZ VÁS JSEM NEHYBNÁ A TICHÁ, SPOLEČNĚ VŠAK MŮŽEME PROŽÍT TISÍC

A JEDEN PŘÍBĚH.

expozice Muzeum loutkářských kultur

Muzeum dále nabízí animační programy pro školy i veřejnost. Sobotní odpoledne  zde pravidelně věnují loutkovým představením a zajímavým workshopům (od října  do května). Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Muzeum bylo otevřeno 2. července 1972. Základem muzejní sbírky se stala soukromá sbírka Jana Malíka. Muzeum v dnešní době vlastní více jak 45 000 sbírkových předmětů. Velmi rozsáhlá je i muzejní knihovna se specializovaným fondem. Součástí muzea je herna pro děti, obchod s posezením a prodejním tématickým sortimentem.

Mydlářovský dům

 Mydlářovský dům (čp. 74) byl prvním a zpočátku jediným sídlem muzea. Byl původně postaven v gotickém slohu. V roce 1571 tento dům koupil Matěj Mydlář a dal jej přestavět v renesančním slohu. Přestavba probíhala v 70. letech 16. století a inspirovala další měšťany k obdobným zákrokům na svých domech. Dům byl třípatrový a má ve svém průčelí ve dvou patrech loggii o pěti obloucích, které nesou toskánské sloupy. První patro loggie je zdobeno reliéfy stojících a ležících postav. Stojící figury představují zleva symboly zbožnosti, spravedlnosti, opatrnosti a síly, ležící figury personifikují mír, válku, lásku, poctivost a moc. Dále pod nimi můžeme na krakorcích, což jsou gotické kamenné nosné prvky, vidět hlavu šaška, býka, sovu jelena, růže, značku IHS. Pod nimi můžeme nade dveřmi vidět nápis vyňatý z knihy Janovy, 4. kapitoly a 16 verše: Bůh je láska, kdo přebývá v lásce, v Bohu přebývá a Bůh v něm, Léta Páně 1573 a monogram MM. Třetí galerie byla původně také zhotovena z pískovce, s římsou a zdobením alegorickými sochami, začátkem 19. století byla však ze statických důvodu zbourána a nahrazena dřevěnou. Stavitel domu je neznámý, pravděpodobně však vlašského původu, tedy z Itálie. Někteří badatelé však vyslovují názor, že šlo o mistra pražského, tento názor opírají o zjištění, že vnější výzdoba lodžií na domě je shodná s výzdobou na domě Melantrichově v Praze, který však byl roku 1895 zbořen. Matěj Mydlář byl vyučen mydlářem a svíčkařem. Oženil se s majetnou ženou z Vysokého Mýta. Býval to svárlivý muž a účastnil se piklí proti chrudimské radě, a proto se nikdy nestal jejím členem. Jeho syn Daniel byl už však pravděpodobně konšelem. S renesancí se Matěj seznámil na svých cestách po Itálii, a tak se rozhodl si v tomto slohu vystavět honosný palác v místech původního gotického domu. Prostory přízemí se nazývaly mázhauz (máz – jednotka pro pivo a haus – dům), což byly prostory pro obchod a čepování piva. Právo várečné bylo Chrudimi uděleno ve 14. století Karlem IV. a platilo do roku 1869….Pro zajímavost: Souvislost mezi katem Janem Mydlářem a zdejšími Mydláři není prokázána a spojení bylo vytvořeno uměle Josefem Svátkem v roce 1866, kdy sepsal „Paměti katovské rodiny Mydlářů v Praze“ – uvádí v knize Matěje Mydláře a jeho dceru Dorotu, kteří byli skutečnými historickými postavami. výňatek z /http://www.puppets.cz/

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


komentář