• Menu
  • Menu

O České republice

Domů » Všechny destinace » Česká republika » O České republice

Malý demokratický státeček uprostřed Evropy, kde se stýká mnoho kulturních vlivů. Svou rozlohou téměř 80 000 km2 nepatří mezi největší, avšak má přebohatou historii, kterou si vypráví okolo deseti milionů obyvatel. Administrativně se Česká republika dělí na 14 samosprávních krajů.  Od sousedních států Německa, Polska, Slovenska a Rakouska je stát oddělen volnou hranicí.

Prvním státním útvarem na tomto území bylo zřízení Velké Moravy v devátém století. Následuje mnoho nájezdů kočovných kmenů a země se opět sjednocuje až pod vládou rodu Přemyslovců. Ti utvářejí historii po mnoho století spolu s rodem Lucemburků. Od roku 1526 je území postupně vtahováno pod vládu Habsburské monarchie. Věhlasný je rok 1620, kdy se odehrála bitva na Bílé hoře a po ní následovalo obtížné a českou kulturu zničující Období temna. V omezování svobody českého národa a přetváření po staletí budované kultury Habsburkové ustávají až po druhé světové válce, kdy vzniká stát Československo. Český stát byl formálně obnoven roku 1969 v rámci federalizované Československé socialistické republiky. Politické změny roku 1989 změnily poměry ve státě a též název federace. K neshodám mezi oběma státními jednotkami docházelo čim dál výrazněji a tak se 1.9.1993 země rozdělily. Vznikla tak samostatná Česká republika.

Místo je významné též jako hlavní evropské rozvodí oddělující úmoří Severního, Baltského a Černého moře. Nejvýznamnějšími řekami jsou Labe (370 km) s Vltavou (433 km), na Moravě řeka Morava (246 km), Dyje (306 km) a ve Slezsku Odra (135 km) a Opava (131 km).

Reliéf krajiny je značně rozpohybovaný. Česká vysočina v západní a střední části spolu se Západními Karpaty ve východní části státu formují charakter. Tyto dvě platformy tvoří Šumava, Český les, Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseník spolu s Beskydami. Pohoří tvoří přirozenou hranici státu. V nejednom z nich se nacházejí národní parky, chránění krajinné oblasti či přírodní rezervace nedozírné hodnoty.

Ve městech žije 71% populace. Nejlidnatějším městem je Praha. Metropole České republiky září do dáli svými památkami. Sídlo českých knížat a králů se vyvíjelo do své nynější podoby od šestého století. Nejvýznamnější částí je středověká Praha. Tedy historické centrum s panoramatem Pražského hradu spadající do rezervací UNESCO.

Jak již bylo řečeno, republika je utvářena jejími obyvateli. Tedy nejen Čechy, ale i menšinami. Dvěma nejvýznamnějšími národnostními menšinami jsou Slováci (1,4%) a Poláci (0,4%).  Právě v Praze je nejvyšší koncentrace rozdílných kultur. Lidé sem přicházejí nejen jako turisté, ale i za prací či vidinou jiného života.

Co se týče kultury, literatury a umění zplodila zem mnoho a mnoho významných jmen, která se skloňují po celém světě. Nebylo by fair vyjmenovat pouze několik z nich. Proto vás odkážeme na příslušná muzea, operní domy či výtvarné galerie České republiky, kde můžete shlédnout ty nejvýznamnější díla.

Česká republika je místem s neodolatelnou přírodou, která vás pohltí. Skrývá v sobě ty nejzajímavější přírodní útvary. Jeskyně, skalní převisy, malé vodopády, vinice jižní Moravy, skalní města či pralesy Šumavy. Města a vesnice mají též mnohdy kouzlo. Obzvlášť jedná-li se o sídla se středověkými památkami. Rozdílný charakter charakteristických sídel v jednotlivých regionech je předmětem turistiky.

admin

člen vývojářského týmu webu kamsevydat.cz

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *