• Menu
  • Menu

Poutní studánka Klokočka (sv. Stapina)

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Středočeský kraj » Poutní studánka Klokočka (sv. Stapina)

Na  samotě v lesích byla nad léčivým pramenem vybudována r. 1724 hraběnkou Markétou Valdštejnovou , v blízkosti starší dřevěné svatyňky, zbořené r.1811, barokní kaple sv Stapina. Kaple byla později vysvěcena na sv. Prokopa .

Kaple sv Stapina Klokočí

Kaple sv. Stapina

Elipsovitá centrální stavba s půlkruhovým presbyářem. Stojí na kamenné terase, nesené třemi pilířovými arkádami a zdobené kopiemi soch sv. Jana  Nepomuckého  a sv. Ivana. V interiéru je barokní a rokokové zařízení.

Poutní studánka Klokočka

Kaple stojí přímo nad pramenem, voda vyvěrá  z prostoru  přímo pod kaplí. Pramen rychle nabírá na síle, teče dál do lesa a tvoří krátký vedlejší přítok Rokytky.

Rakytka

Hraběnka Markéta Valdštejnová dala kapli postavit z vděčnosti sv. Stapinovi, patronovi nemocných dnou. Zdejší vodě se odjakživa připisovaly léčivé vlastnosti. Velkou část roku je voda  pitná: Pramen nevykazuje chemické znečištění nad rámec normy pro pitnou vodu a mikrobiologický rozbor pokud byl někdy udělán je také v pořádku. Pramen ale není pravidelně sledován a může dojít ke krátkodobému znečištění vlivem mimořádné srážkové situaci.

Rokytka v Klokočí

Nedaleko kaple, nedávno nově opravené, vystavěna v polovině 18. stol. lázeňská budova, v r. 1832 upravená na myslivnu ar. 1843 klasicistně přestavěná, někdy označovaná jako zámek, prostá přízemní budova bez výraznějších slohových prvků.

Jméno Klokočka pochází od mohutného keře klokoče, který kdysi dávno rostl u pramene.

Národní přírodní památka Klokočí

Klokočka se nachází  nedaleko Bakova nad Jizerou ve středních Čechách.  Na areál navazuje oplocená obora.  Celé lesnaté okolí pramene i údolí potoka Rokytky láká na příjemnou procházku. Území je Národní přírodní památkou.

Určitě stojí za to si udělat výlet na nedaleké Klokočské skály.

Klokočské skály
Andy

Ve 12. letech mě rodiče poslali samotnou do Kanady a USA. Poznamenalo mě to a tak jsem asi cestovatel. Hodně jsem od té doby viděla a poznala a hodně ještě poznat chci.Tak uvidíme !

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *