• Menu
  • Menu

Svatý Jan pod Skalou – Kaple

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Středočeský kraj » Svatý Jan pod Skalou – Kaple

Jarní výlet 

Malebné a romantické místo, pravě se probouzející příroda.  Už vstup do tohoto magického místa je zážitek. Zurčící potůčky  s barevnou škálou jarních rostlin,  ves obklopená skalami – Svatý Jan pod Skalou.

jarní květena Svatý Jan pod skalou
jarní květena Svatý Jan pod skalou

Vyhlídka u Kříže

Naším cílem je Vyhlídka u kříže. Nevím jestli jsme přehlédli značení, kousek se vracíme se a pokračujeme kolem Kaple Povýšení sv. Kříže. Všude to začíná kvést, nádhera. Pak volíme zkratku nevíme kam, směr vrchol. Jsme pod skalou a dále nevíme kudy. Boty kloužou, že to raději vzdáváme a jdeme příjemnou procházkou ke kapli sv. Maxmiliána.

Svatý Jan pod Skalou – vyhlídka u Kříže

Kaple sv. Maxmiliána

Impozantní rodinná hrobka, šlechtické rodiny Berggerů,  stojí na hřbitově ve Svatém Janu pod Skalou od roku 1849. Bergerové byli  majitelé svatojánského zámku – zrušeného kláštera. Kaple sv. Maxmiliána, postavená v čistě a  přísně souměrném neogotickém slohu, zdobená mnoha krásnými prvky z kamene, propojené gotickou symbolikou. V průčelí kaple vidíme portikus, na vrcholu pak obraz Svaté země umístěné na kříži (znamení spásy). Pod bohatým baldachýnem, trůní z mrtvých vstání,  Kristus. K sakrálním účelům sloužila horní část kaple. Krypta se nachází ve spodní části kaple. V hrobce jsou pohřbeni členové rodiny Bergerů – hraběnka Walburga z Lacknerů, její manžel Maxmilián Berger, jeho druhá manželka Kateřina Bergerová a jejich synové Štěpán Emanuel Berger  a jeho bratr Vilém. Před vchodem do kaple je socha anděla s náhrobkem Karla Bergera. Jeho ostatky nemohly být pohřbeny v kapli, protože si vzal dobrovolně život (Maxmilián Berger – byl předsedou spolku pro postavení Národního divadla v Praze). Emanuel Berger byl významným českým archeologem.

Kaple sv. Maxmiliána
Kaple sv. Maxmiliána

 Vichřice v roce 1967

Na částečně zchátralou kapli, v tomto roce,  vichřice povalila mohutné stromy, které kapli dosti zdevastovaly. Další obnova kaple trvala velmi dlouho a některé prvky se nepodařilo již zachránit. Rok 2010 přinesl dokončení levého schodiště. Kaple je majetkem obce  a pořádají se zde kulturní akce a výstavy.

 Hřbitov u kaple

Milujeme staré hřbitovy a tak chvíli ještě zůstáváme a pak vesnicí míříme zpět k autu. V kostele Narození sv. Jana křtitele natočíme trochu životadárné vody  a s příjemným pocitem se vracíme domů.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *