• Menu
  • Menu

Svatý Jan pod skalou – Kaple

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Středočeský kraj » Svatý Jan pod skalou – Kaple

Jarní výlet 

Vybrat si jaro pro výlet do této malebné osady má určitě mnoho výhod. Pravě se probouzející příroda i to, že tady nebude takové množství turistů. Už vstup do tohoto magického místa je zážitek. Zurčící potůčky  s barevnou škálou jarních rostlin, několik rybářů, kteří začínají rybářskou sezónu, ves oklopená skalami !

jarní květena Svatý  Jan pod skalou
jarní květena Svatý Jan pod skalou

Vyhlídka u Kříže

Naším cílem  je Vyhlídka u kříže. Nevím jestli jsme přehlédli značení, tak se ptáme malých kluků, kudy nahoru. Posílají nás kolem Kaple Povýšení sv. Kříže. Všude to kvete, nádhera. Pak volíme zkratku nevíme kam, směr vrchol. Jsme pod skalou a dále nevíme kudy. Boty kloužou, že to raději vzdáváme a jdeme příjemnou procházkou ke Kapli sv. Maximiliána.

vyhlídka U kříže
vyhlídka U kříže

Kaple sv. Maximiliána

Impozantní rodinná hrobka, šlechtické rodiny Berggerů,  stojí na hřbitově ve Svatém Janu pod Skalou od roku 1849. Bergerové byli  majitelé svatojánského zámku – zrušeného kláštera. Kaple sv. Maxmiliána, postavená v čistě a  přísně souměrném neogotickém slohu, zdobená mnoha krásnými prvky z kamene, propojené gotickou symbolikou. V průčelí kaple vidíme portikus, na vrcholu pak obraz Svaté země umístěné na kříži (znamení spásy).  Nad portikusem,pod bohatým baldachýnem, trůní zmrtvých vstání Kristus. K sakrálním účelům sloužila horní část kaple. Krypta se nachází ve spodní části kaple. V hrobce jsou pohřbeni členové rodiny Bergerů – hraběnka Walburga z Lacknerů, její manžel Maximilián Berger, jeho druhá manželka Kateřina Bergerová a jejich synové Štěpán Emanuel Berger  a jeho bratr Vilém. Před vchodem do kaple je socha anděla s náhrobkem Karla Bergera. Jeho ostatky nemohly být pohřbeny v kapli, protože si vzal dobrovolně život (Maxmilián Berger – byl předsedou spolku pro postavení Národního divadla v Praze). Emanuel Berger byl významným českým archeologem.

Kaple sv. Maxmiliána
Kaple sv. Maxmiliána

 Vichřice v roce 1967

Na částečně zchátralou kapli, v tomto roce,  vichřice povalila mohutné stromy, které kapli dosti zdevastovaly. Další obnova kaple trvala velmi dlouho a některé prvky se nepodařilo již zachránit. Rok 2010 přinesl dokončení levého schodiště. Kaple je majetkem obce  a pořádají se zde kulturní akce a výstavy.

 Hřbitov u kaple

Milujeme staré hřbitovy a tak chvíli ještě zůstáváme a pak vesnicí míříme zpět k autu. V kostele Narození sv. Jana křtitele natočíme trochu životadárné vody  a s příjemným pocitem se vracíme domů.

Jana Schlitzová
Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *