• Menu
  • Menu

Praha –  Pomník Františka Palackého

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Praha - hlavní město » Praha –  Pomník Františka Palackého

Nádherný secesní pomník, k poctě významného českého historika a politika Františka Palackého, je dominantou náměstí, které společně i s přilehlým mostem přes Vltavu, nese  jeho jméno.

Palackého náměstí

Nádherný secesní pomník, k poctě významného českého historika a politika Františka Palackého, je dominantou náměstí, které společně i s přilehlým mostem přes Vltavu, nese  jeho jméno. Úmysl postavit pomník Františku Palackému  vznikl již v roce jeho smrti 1876. Pomník  na Palackého náměstí vznikl až v letech 1909-1912 dle návrhu  sochaře Stanislava Suchardy /1866-1916/ a architekta Aloise Dryáka. Bronzová figurální výzdoba, dle Suchardova návrhu, je dílem sochaře Josefa  Mařatky. Pomník byl znovu obnoven po druhé světové válce / 1947-1950/.

Pomník Františka Palackého

Základ pomníku tvoří 111 čtyřmetrových železobetonových pilot a centrální železobetonová konstrukce obložená deskami z hladce opracované světlé žuly. Podkovovitý podstavec vrcholí ve středu vysokým kónickým soklem s kamennou korunou ozdobenou bronzovými listy. Před ním je na samostatném soklu sedící kamenná postava Františka Palackého, vytvořená Stanislavem Suchardou. Socha je sestavena z dvanácti kvádrů žuly. Spodní část pomníku je postavena ze žuly čelně neopracované a vpředu doplněna konvexním dvoustupňovým kamenným stylobatem. Nad sochou Františka Palackého je vytesán nápis: SVÉMU / BUDITELI A VŮDCI / VZKŘÍŠENÝ NÁROD

Na levé straně alegorická mužská postava, představující okřídlené dvouhlavé zlo a pobělohorský útisk, leží na zemdlelém jinochovi. Pod ní je vytesán nápis: ZE MDLOBY ÚTISKU. Protějškovou pravou stranou je sousoší dvou mladíků, z nichž jeden vzhlíží k nebi. Pod nimi je vytesán nápis: K NOVÉMU ŽITÍ BUDIL´S LID.

Pomník Františka Palackého

Centrální mnoha-figurové sousoší představuje alegorii Génia historie a Hlasy dějin, kterým Palacký naslouchá. Na vrcholu stojí ženská postava (Čechie) hlásající vzkříšení národa, s vlajícím šatem, vztyčenou levicí a pravicí objímající mladíka ve venkovském oblečení. Je doprovázena další ženskou postavou a třemi letícími postavami Géniů – dvěma ženskými a mužskou postavou s rukama přiloženýma k ústům.

Na zadní straně pomníku, znázorňující Historii, je dominantní figurou vysoká postava stařeny s dolů skloněnou hlavou a širokým pláštěm, doprovázená nahou letící dívkou a dvěma postavami nahých mužů. Je zde vytesán nápis: ZE MDLOBY ÚTISKU a vpravo K NOVÉMU ŽITÍ BUDIL’S LID. Na zadní straně soklu nápis „NEZBÝVÁ MI NEŽ / TOUŽEBNÉ PŘÁNÍ / ABY BŮH RÁČIL / POŽEHNAT DÍLU MÉMU / ABY HOJNĚ POSLOUŽILO / NÁRODU KU POZNÁNÍ / SEBE SAMÉHO A K / UVĚDOMĚNÍ SE V TOM / ČÍM JEST A ČÍM BÝTI / MÁ…“.

Pomník Františka Palackého

část textu wikipedia

 

 

 

Dana Dajdulka

Více jak 15 let se pro mě stalo cestování drogou. Za tu dobu jsem mimo Evropu navštívila USA, Nový Zéland, Thajsko, Kambodžu, Velikonoční Ostrovy... poslední roky se mou láskou stala Jižní Amerika. Každá další cesta je pro mne nejenom výzvou, ale také uskutečněnými sny poznat místa , které tak dobře znám z knih a cestopisů.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *