• Menu
  • Menu

Přírodní rezervace Radotínské údolí

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Praha - hlavní město » Přírodní rezervace Radotínské údolí

Procházka Radotínským údolím

Probouzející se jaro, šimrání teplých slunečních paprsků a touha nadýchat se čerstvého vzduchu. Dost na to, aby člověk po dlouhé zimě vylezl z kutlochu! Člověk nemusí ani jet daleko, stačí vlézt do lesa a přírodu má skoro za okny. Území přírodní rezervace Radotínské údolí čítá mnoho hektarů, my jsme zvolili jako výchozí bod desetikilometrové procházky Radotín a cestu plánovali tak, aby jsme se zase do Radotína vrátili. Máme rádi opuštěné i fungující kamenné lomy a tak jsme ani tentokrát nemohli opominout  růžový mramorový lom Cikánka. Nádherné druhy podléšek a dalších jarních bylin, které právě vykvétaly nám procházku ještě více zkrášlily.

Radotínské údolí

Celé krasové území rezervace je zajímavé  svými  typickými rostlinami a živočichy. Radotínské údolí sehrálo v 19. a 20. století významnou roli při rozvoji přírodních věd a to hlavně geologie a botaniky. Údolí se rozprostírá v okolí soutoku Radotínského a Mlýnského potoka a přírodní rezervací je od roku 1975. Oblast obklopuje Zadní Kopanina ze severu a Kosoř z jihu. Na východ od rezervace se nachází osada Cikánka a na jihozápadě Choteč.

Radotínské údolí

Radotínský potok

Radotínský potok vytvořil členité meandrující údolí se skalními výchozy devonských vápenců a břidlic. Území (130.2 ha) pokrývají dubohabřiny, šlapákové doubravy a druhově bohaté skalní trávníky. Žije zde řada významných druhů rostlin, bezobratlých a také teplomilných hub, proto je Radotínské údolí cílem mnoha přírodovědeckých exkurzí.

Radotínské údolí

Skalní výchozy a stěny opuštěných lomů tvoří souvislý geologický profil od Zadní Kopaniny (tufitické břidlice) k jihu (vápence a vápence s břidlicemi). Mlže, gastropody, hlavonožce, graptolity, aeuryptery a lilijice tady nacházel již Joachim Barrande.

Radotínské údolí

Stará mlýnská cesta

V údolí je několik bývalých mlýnů, u Zadní kopaniny je to Tesařův mlýn, dále je to Maškův (Brejchův, či Dolejší), Špačkův mlýn a další. Mlýny bývaly propojeny mezi sebou cestou, která vedla podél potoka – Stará mlýnská cesta. Mlýny byly středem vzdělanosti a kultury a měly výjimečné postavení v rámci obcí. Radotínský potok pramení západně od hlavního města u Ptic a po 19,5 km  se ve výšce 195 m pod Radotínem vlévá do Berounky.

Radotínské údolí

Radotínské skály

Přírodní památka (28.3ha), vyhlášená v r. 1988, chrání tři oddělené části levého svahu údolí Radotínského potoka za sv. okrajem Radotína. Rezervace je součástí Přírodního parku Radotínsko – Chuchelský háj.

Radotínské údolí
Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *