• Menu
  • Menu

Přísečnice – vodní dílo

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Ústecký kraj » Přísečnice – vodní dílo

VD Přísečnice

Říjnové mrazivé, ale slunečné dopoledne,  vodní plocha  přehrady v tom silném větru připomínala mořskou hladinu. Vstup na hráz je povolen, ale nikam jinam se jít nedá. Škoda, jezero uprostřed přírody /vstup je zakázán, protože dílo je chráněno ochranným pásmem 1. stupně/.

VD Přísečnice

Vodní dílo je součástí vodohospodářské soustavy v oblasti severočeské hnědouhelné pánve (VS SHP). Mezi další nádrže této soustavy patří VD Křímov, VD Kamenička,  VD Jirkov a Fláje. Krušnohorské vodní dílo bylo stavěno a napouštěno v letech 1969 – 1976 za účelem zajištění pitné vody pro severočeskou hnědouhelnou oblast.

VD Přísečnice

Účelem VD Přísečnice je akumulace vody pro zásobení severočeské hnědouhelné oblasti pitnou vodou, zajištění minimálního průtoku v toku Přísečnice v profilu limnigrafu Přísečnice-odtok a snížení povodňových průtoků v toku a částečná ochrana území pod hrází před povodněmi.
Dalšími účely jsou energetické využití vodárenských odběrů malou vodní elektrárnou Hradiště, rybné hospodářství pod nádrží využívající minimálního průtoku a kompenzační nadlepšování průtoku v Průmyslovém přivaděči vody (PPV) prostřednictvím Hradišťského potoka v množství max. 500 l/s.

VD Přísečnice

Kryštofovy Hamry

Pokračujeme ještě kousek dále už téměř na hranice s Německem. Je den voleb a tak i ve zdejší  hospůdce je živo. Dáváme si skvělý guláš. Na cestě do Německa pak v pojízdném stánku ještě skvělou kávu. Kryštofovy Hamry, protáhlá příhraniční obec v údolí Přísečnického potoka, pod hrází vodního díla Přísečnice. Ves poprvé zmiňovaná v r. 1720, lidé zde žili již na počátku 15. století – v okolí tehdy pracovalo 26 hamrů. Ve 20. Letech 17. století byl v blízkém lese vybudovám hamr sv. Kryštofa –  v areálu byla vysoká pec, dvě kovárny, mlýn, pila a rybník.

Kryštofovy Hamry

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *