• Menu
  • Menu

Radešín

Socha sedícího Krista trpitele a Santiniho zámek 

Obec Radšín se nachází v kraji Vysočina, asi 10 km od Nového města na Moravě. Její vznik je spojen se žďárským cisteriáckým klášterem. Klášter tu již někdy ve 14. stol. zřídil dvůr. První nepřímá písemná zmínka pochází z r. 1407. Podle posledních výzkumů zde již v této době mohla pod věžovitou částí zámku stát podélná trojdílná tvrz. Samuel Radešínský z Radešovic zde založil v roce 1597 vlastní vesnici, vybudoval zde renesanční tvrz, pivovar a oboru.

zámek Radešín
zámek Radešín

Od roku 1607 náleželo zdejší panství žďárskému klášteru. Kolem r. 1720 opat Vejlmluva dal k tvrzi ze sev. strany přistavět patrové barokní křídlo (možná podle projektu Jana Santiniho) – objekt tak dostal charakter zámeckého sídla. V r. 1827 za Schneiderů byl upraven klasicistně, po roce 1945 využíván pouze k hospodářským účelům. U zámku poutá pozornost kamenná socha sedícího Krista.

Socha sedícího Krista trpitele

Ve stínu obrovské lípy se zde nachází velmi vzácná kamenná socha sedícího Krista trpitele. Velmi kvalitní pozdně barokní sochařská práce, drobná sakrální památkav krajině. Socha je datovaná chronogramem k roku 1765, autor není znám. 6.12.1963 byla socha zapsána jako kulturní památka. Typicky „barokně“ tvarovaný, čtyřboký, konvexně vypouklý sokl s bočními volutovýmikřídly je nahoře ukončen vyloženou profilovou římsou. Na přední straně soklu se v plastické kartuši nachází rytý majuskulní latinský nápis: GLORIA HONORISIT TIBI DOMINE IESU CHRISTE SPINIS CORONATE „ (Sláva a čest Tobě Pane Jezu Kriste trním korunovaný). Zdejší socha je unikátní svým nepříliš častým a bezpochyby zajímavým námětem. Jedná se o ikonografický typ sedícího Krista trpitele“, pro nějž se také někdy užívá označení „ Melancholický Kristus“, které vychází z podoby pozice figury se slavnou rytinou: Melancholie“ od A. Durera z roku 1513, přičemž gesto hlavy držené v dlaních bývalo již od antiky užíváno pro vyjádření zamyšlenostia smutku – melancholie).

sedící Kristus /Ecce homo/
sedící Kristus /Ecce homo/

Výklenková kaple Panny Marie

Půlkruhově zaklenutá kamenná stavba , v její horní partii je vložen výklenek se sochou Panny Marie Lurdské. Původní výklenková kaple byla na základě dobových fotografií a vzpomínek pamětníků obnovena v roce 2007. Byly použity kameny , které zde byly po původní stavbě. Nechal ji postavit v roce 1884 první zvolený starosta Radešína František Schneider jako poděkování za uzdravení těžce nemocného pána statku Bedřicha Duré a dal ji obci na památku, že se stal Radešín samostatnou obcí. Obdivovatelé sakrální architektury se mohou pokochat křížem u lihovaru a Božími muky u silnice na Bobrovou. Od zámku na opačnou stranu, u silnice směrem k Bohdalci můžete objevit malebné zákoutí.

Výklenková kaple Panny Marie
Výklenková kaple Panny Marie

Na místě známého Radešínského pivovaru z let 1600 stojí hotel Radešín. Směrem na obec Bobrůvka stojí unikátní zděná dvanáctiboká stodola se středověkým průjezdem a dvěma šestibokými přístodolkami po stranách.

 Část textu: Encyklopedie – Petr David, Vladimír Soukup

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *