• Menu
  • Menu

Romantická osada Kladská

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Karlovarský kraj » Romantická osada Kladská

Kladská

Osada a výletní místo v srdci Slavkovského lesa, 6 km od Mariánských Lázní. Osada Kladská byla založena roku 1875 teh­dejším majitelem panství knížetem Otto Frid­richem Schonburg-Waldenburg. Do Kladské jsme se na doporučení chystali opravdu dlouho. Děda, jako mladý učeň, trávil ve výcvikovém středisku v zámečku na  Kladské v 50. letech,  dva roky. Je to už hodně dávno, ale panenská příroda a celé okolí Kladské v něm zanechalo velkou vzpomínku. Musím říci, že současná Kladská nás opravdu okouzlila. Místo je turisticky velmi oblíbené/takže v některých dnech  přelidněno/ a tak pro další návštěvu Kladské nezvolíme prázdninové a sváteční dny.

Naučná stezka Kladská
Naučná stezka Kladská

Naučná stezka Kladská

Stezka je zaměřená na biologii, historii a geologii. Vstup na naučnou stezku je u loveckého zámečku v osadě Kladská, její konec asi 250 metrů od osady. Připravovaná větev NS půjde mimo silnici zpět k Zámečku. Stezka vede kolem Kladského rybníka po okraji národní přírodní rezervace Kladské rašeliny v části pojmenované Tajga.

Stezka byla otevřena pro veřejnost 14. září 1977 a patří k nejstarším naučným stezkám na území ČR. Už od svého počátku byla postavena tak, aby stezku mohli navštívit i fyzicky méně zdatná návštěvníci. Stezka je vhodná pro všechny věkové kategorie, je vhodná pro rodiny s dětmi, velkou oblibu má u seniorů. Po obvodu jsou četná odpočívadla a vyhlídková místa. Od konce stezky je bezbariérová část přístupná především pro invalidní vozíčkáře. V návštěvní knize najdete vzkazy od návštěvníků z celé Evropy i ze světa.

Kladská (10)

Stezka tvoří dřevěný povalový chodníks délkou přibližně dva kilometry a je vybavena čtrnácti informačními panely a několika lavičkami. Cílem postavení chodníku, bylo zpřístupnit návštěvníkům i cenné střední části rezervace. Hlavní sezóna je od května do října. Návštěvnost stezky po celou dobu své existence je značná.

Naučná stezka je otevřena celoročně, vstup na ni je omezen aktuálním počasím.

Kladská rašeliniště

Národní přírodní rezervace je tvořena souborem pěti samostatných rašelinišť v okolí  osady Kladská. Patří sem Husí les /14,93ha/, Lysina /42,90ha/, Malé rašeliniště /7,11ha/, Paterák /93,30ha/ a největší Tajga /133,39 ha/, její část byla od roku 2005 ponechána samovolnému vývoji bez zásahu člověka. Rezervace je zastoupena vzácnou  faunou a florou typickou pro tuto oblast.

Naučná stezka Kladská
Naučná stezka Kladská

Kladský rybník

Rybník nazývaný též jako Kladské jezero, Černý či Královský rybník má rozlohu 12 ha. Založen byl 1501 Janem Pluhem z Rabštejna jako nádrž pro vodní kanál Dlouhá stoka.

Naučná stezka Kladská
Naučná stezka Kladská

Dlouhá stoka

Dlouhá stoka, významné vodní dílo ze 16. století a jedna z nejvýznamnějších technickýcha kulturních památek Slavkovského lesa. Vznik souvisí s těžbou cínu v okolí Horního Slavkova a Čisté, kde se nacházely jedny z nejbohatších ložisek cínu v Evropě. Při středověkém způsobu dolování bylo zapotřebí značné množství vodyk pohonu stoup a těžních strojůa voda byla zapotřebí i na rýžování a na vyplavování rudy. Zároveň bylo zapotřebí velké množství dřevana výdřevu šachet a štol, na stavbu čerpadel, těžních strojů, budova také na pálení při použití metody rozvolňování ohněm. Velkou spotřebu měly i hutní provozy, kde se cínové rudy pražily a tavily.

Mohutný rozvoj důlních prací v oblasti kolem Horního Slavkova tak na začátku 16. století pocítil značný nedostatek vody a dřeva. Přes drsnost zdejší oblasti, známé silnými srážkami a dlouhým zimním obdobím přírodní toky jednoduše nestačily a bylo potřeba je posílit svody z větší vzdálenosti, zejména rašelinišť a horských toků v okolí Kladské.

Naučná stezka Kladská
Naučná stezka Kladská

Proto byla v roce 1530 slavkovským měřičem Rossmeislem vytvořena trasa příkopu, který byl nazván Flossgraben ( v překladu příkop pro palvení dřeva). Zvaný dnes Dlouhá stoka. Již v počátcích představovala Stoka mohutné vodní dílo v délce 24,2 km. Flossgraben představoval vysoce cílevědomý a promyšlený zásah do přirozeného vodního režimu. Dodnes je celá trasa Dlouhé stoky funkční a průtočná.

Během 2. poloviny 16. století se vodní soustava stále zdokonalovala. Byla tvořena obdivuhodnou sítí kanálů přes 30 km dlouhou. Její součástí byla is oustava 10 velkých báňských rybníkůo ploše 7 ha. Napájela 52 rudných mlýnů, měla 35 mostů a 13 stavidel. Šířka příkopu se pohybovala kolem 2m, místy i více, některé úseky byly vyloženy dřevem a v úsecích procházejících Krásnem a Horním Slavkovem byla provedena vyzdívka.

Na svou dobu se jednalo o vodní dílo, které v Evropě v 16. století nemělo obdobyrozsahem ani způsobem provedení. Později evropskou obdobu  má toto dílo jen v německém Harzu a v okolí Banské Šťiavnice.

Lovecký zámeček Kladská

Uprostřed hlubokých lesů a močálů zůstávalo okolí Kladského rybníka dlouho neobydleno. Teprve v letech 1875 – 1876 si nechal kníže Schönburg-Waldenburg postavit na Kladské louce lovecký zámeček a pilu. Na přelomu 19. a 20. století dal majitel postavit zbývajících pět srubů švýcarsko – tyrolského typu. Již v roce 1896 byl vytištěn první místní turistický průvodce.

lovecký zámeček Kladská
lovecký zámeček Kladská

V duchu romantismu jsou řešeny zdejší parkové úpravy, kde typický ráz určují solitery v hlavní louce. Jejich vyjímečnost spočívá jak ve vysoké nadmořské výšce (820 m.n.m.), tak i v používání cizokrajných dřevin. Na Kladské byl poprvé v bývalém Československu použit kultivar jedle stříbrné-šedé a svou velikostí jsou unikátní smrky obecné – zlaté. Kníže Otto Sigismund Schönburg-Waldenburg byl vášnivým milovníkem přírody a chovu zvěře. Za jeho života byla Kladská druhým největším revírem v Čechách. Po své smrti byl kníže pochován do hrobky na úpatí vrchu Lysina na dohled své milované osadě.

V Kladské navštivte také lesní hrobku  prince Sigismunda Schönburg – Waldenburga a muzeum Kladský dům přírody.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *