• Menu
  • Menu

Sklenářovické údolí

Sklenářovické údolí je přírodní památkou ev. č. 13094. Oblast, kterou spravuje KRNAP se nachází poblíž obce Mladé Buky u Trutnova.

Přírodní památka se rozkládá v hluboce zaříznutém údolí Zlatého potoka. Údolí je mezi  Sklenářovickým vrchem (921m) na východě a Bartovým lesem(732 m) na západě a zaujímá území luk původně patřících k dnes zaniklé obci  Sklenářovice.

Sklenářovické údolí

Chráněné území

Důvodem ochrany je rozsáhlý komplex podhorských a horských luk a mokřadů s mimořádnou a dosud zachovalou mozaikou rozptýlené zeleně a chráněných a ohrožených rostlinných společenstev, rostlinných a živočišných druhů; dochovaný stav krajiny formovaný činností člověka.

Sklenářovické údolí

Louky byly v minulosti obhospodařovány obyvateli zaniklé vesnice Sklenářovice (Glasendorf), po jejich odsunu v roce 1945 začaly spontánně zarůstat. Od roku 1999 začaly být revitalizovány.

Sklenářovické údolí

Sklenářovice  (německy Glasendorf)

Původně horská ves ležela na samotě v údolí Zlatého potoka, připomínaná poprvé písemně v roce 1521. Je možné,  že byla založená už v 11. století, se sklářskou hutí. Zanikla po roce 1945. Na bývalou náves byl v roce 2005 vrácen Frenzelův kříž z r. 1842, je zde pomník padlým v 1. světové válce a v dolní části možná původně barokní   kamenný  „švédský“ most.

Sklenářovické údolí –  původně barokní   kamenný  „švédský“ most.

 

 

foto Miloš Šálek

část textu: internet

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *