• Menu
  • Menu

Štěchovice – vodní elektrárna Štěchovice I a II

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Středočeský kraj » Štěchovice – vodní elektrárna Štěchovice I a II

Vltavské kaskády – Štěchovice I

Postavená na konci druhé světové války (1938-1944), původně vybudovaná jako druhý článek Vltavské kaskády. Betonová přehrada s žulovým obkladem je 22,5m vysoká, 120 m dlouhá s pěti přelivnými hrazenými poli. Kapacita přelivů (2400m3/s) umožňuje bezpečně převést i takovou katastrofální povodeň jaká byla v roce 1890.

Nádrž této středotlaké elektrárny o délce 9,4 km končí ve vývaru elektrárny Slapy. Vodní elektrárna Štěchovice I  spolu s nádrží ve Vraném slouží hlavně k vyrovnání kolísavého odtoku ze špičkové elektrárny Slapy. Obsahuje 11,2 miliónů m3 vody. Provoz štěchovické elektrárny o výkonu 22,5 MW je řízen přímo z centrálního dispečinku Vltavské kaskády.

vodní dílo Štěchovice

Plavební komora

K vodnímu dílu patří i plavební komora, která překonává rozdíl mezi horní a spodní hladinou 19,10 m a je ojedinělá ve střední Evropě. Elektrárna je vybavena 2. soustrojími s Kaplanovými turbínami. Její součástí je i venkovní rozvodna 110 kV a vývodové a distribuční transformátory.

vodní dílo Štěchovice

Štěchovice II. – nádrž Homole

Přečerpávací vodní elektrárna Štěchovice II  z roku 1947,  se spádem 220 m a umělou nádrží na kopci Homole . Obsah 500 000 m3 vody. Na svou dobu byla tato přečerpávací vodní elektrárna plně automatizována a odpadní teplo z chlazení bylo využito mj. k ohřívání vody v nedalekém plaveckém bazénu. V letech 1992 – 1996 byla postavena nová moderní PVE, která využívá původní horní nádrž na Homoli i z velké části původní ocelové přivaděče (průměr potrubí 1,7 m – 2m, délka 590 m) i část elektrorozvodného zařízení.

Umělá nádrž Homole – přečerpávací vodní elektrárna Štěchovice II

Původní dvě soustrojí o výkonu 21 MW byla nahrazena jedním, s reverzní Francoisovou turbínou typu FR-180 z ČKD Blansko s oběžným kolem o průměru 2,2 m, s hltností 24 m3 vody za sekundu a motorgenerátorem o výkonu 45 MW. Soustrojí je umístěno v zhruba 45 m hluboké podzemní strojovně.

it

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *