• Menu
  • Menu

TROJSKÝ MOST

Most 21. století – Trojský most

Uběhl nějaký čas, co byl most zprovozněn. Nádherné  fotografie trójského  elegána dávaly tušit, že  se jedná o designového krasavce. Leden není zrovna ideálním časem pro výlet do Troji, ale pracovní povinnosti nedaleko odsud , mé kroky k mostu přeci jenom zavedly. Počasí  ani teplota vzduchu nenasvědčovaly, že  je pár dní po Silvestru, naopak , že je brzké jaro. Obloha byla více méně zakaboněná, ale křivky mostu jsou  už z dálky velmi krásné. Na mostě i pod mostem , u řeky, bylo více nadšenců a stezka i park , které vedou směrem ke Trojskému vodnímu kanálu , určitě patří mezi oblíbené místa zdejších obyvatel…

Trójský most
Trójský most

Původní most z roku 1981, kterému se říkalo „ rámusák“ nahradil most nový. Most bude navazovat na tunelový komplex Blanka /(pokud se někdy dočkáme jeho dostavby  🙁  ). Most spojuje oba břehy Vltavy a nemá žádné podpěry. Most byl vybrán z dvaceti návrhů.  Předpjatá deska mostovky je uložena na prefabrikovaných předpjatých příčnících, které jsou zavěšeny přes síťový systém nerezových táhel do plochých ocelových obloukových nosníků mostu. Spojité síťové uspořádání závěsů umožňuje rovnoměrnější roznášení zatížení. Závěsy působí jako tenká, ale tuhá stěna díky níž bylo možné navrhnout velmi subtilní konstrukci mostu.

Most byl slavnostně otevřen 4. října 2014, při jeho otevření představitelé města, s architektem Romanem  Kouckým a šéfem Metrostavu, vložili do oblouku mostu pamětní tubusy. Každý vážil 10 kg  a měl jiný obsah. Mimo jiné v nich byly mince a současné bankovky, tiskoviny , zmenšené výkresy mostu…Tubusy byly celkem čtyři.

Most je dlouhý  cca 262  m široký je  cca 36 metrů. Rozpětí oblouku hlavního pole mostu je 196 m. Nosnou konstrukcí hlavního pole tvoří ocelovo-betonový plnostěnný síťový oblouk s dolní mostovkou.Most je jednopatrový, trvalý, nepohyblivý, směrově přímý, otevřeně uspořádaný, výškově zakřivený , kolmý s normovou zatížitelností a má dva otvory. Založení mostu je hlubinné, opěry a pilíře jsou založeny na vrtaných pilotách vetknutých do skalního podloží.Most sloužící jako preventivní ochrana před povodní je předjatý, trámový, masívní , s horní mostovkou. Most je určen pro automobily, tramvaje, cyklisty i chodce. Určitě krásný je most v noci, kdy je zajímavě nasvícen . Světla jsou vložena v oblouku i v zábradlí. Stavba byla započata v roce 2010 a je součástí souboru staveb Městského okruhu v Praze v úseku Myslbekova- Pelc- Tyrolka.

Trójský most
Trójský most – osvětlení

Stavba stála více jak 1,3 miliardy korun a částka byla proti původním 450 miliónům o dost překročena. Pravdou je , že první rozpočet byl dělán na konstrukci jiného mostu.

Otevření mostu se zúčastnilo téměř 15 000 lidí.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *