• Menu
  • Menu

Tvrz Proseč

Gotická tvrz, Proseč

V malé obci Proseč nedaleko Humpolce se nachází gotická tvrz. Trochu nás překvapilo, že  se jedná o malou kamennou stavbu, která leží na nevysokém návrší na východním okraji vsi za domem čp.13. Ves i tvrz jsou obklopené lesy v členité kopcovité krajině,

Jelikož neznáme přímou zmínku o tvrzi ani jméno majitele, který tvrz vystavěl je její historie postavená na základě predikátů majitelů. Tvrz vznikla pravděpodobně ve 14.století v jihovýchodní části vsi, poblíž poplužního dvora.

Tvrz Proseč

Opevnění tvrze se nedochovalo

Dodnes se zachovalo impozantní torzo obytné věže čtverhranného půdorysu o straně dlouhé 8,4 m. Stavba sama, vybudována z pravidelně řádkovaného zdiva, měla velice pečlivě vyzděná nároží z velkých přitesaných kvádrů. Při tloušťce zdiva asi 1,8 až 1,9 m v přízemí byla minimálně jednopatrová. Přízemí o vnitřních rozměrech 4,7 x 4,8 metrů bylo plochostropé. Vstup do něho vedl od západu otvorem s pozůstatky hluboké kapsy pro závoru zajišťující dveře. Vzhledem k její existenci je možno předpokládat, že se jedná o původní vstup do gotické stavby.

Tvrz Proseč

Osvětlení přízemí zprostředkovávalo střílnovité okénko  v protilehlé východní stěně. Jelikož z patra se dochovaly pouze nízké zbytky obvodového zdiva bez zbytků okenních či jiných otvorů, jeho podobu neznáme. Podobně není jasný celkový rozsah budovy. Ve srovnání s obdobnými stavbami v blízkém okolí je však zřejmé, že věžovitá obytná budova obsahovala minimálně dvě patra. Byla zřejmě jediná obytná a obranná stavba celé tvrze. Ve svém celku nápadně podobná např. nedalekému Melechovu.

Opevnění prosečské tvrze se nedochovalo. Lze předpokládat, že opevnění tvoří příkop s valem, který obklopoval vlastní areál. Prosečská tvrz je příkladem velice jednoduchého panského sídla příslušníků nižší šlechty na české vesnici z konce 14. století.

Tvrz Proseč

Boží muka

Na kamenné mohyle kousek od tvrze stojí kamenná sloupková boží muka z 18. století.

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


komentářů