• Menu
  • Menu

Vodní dílo Sedlice

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Vysočina » Vodní dílo Sedlice

Přehrada Sedlice

Největší vodárenská nádrž v České republice – Želivka zásobuje pitnou vodu hlavní město Prahu a část středočeské a jihočeské oblasti. Nedílnou součástí vodního díla jsou představné nádrže Trnávka, Němčice a Sedlice.

Vodní dílo Sedlice

Vodní dílo Sedlice na Želivce bylo postaveno vletech 1921 -1927 za účelem akumulace vody k výrobě špičkové elektrické energie. Spolu s představnými nádržemi Trnávka a Němčice je součástí vodohospodářského komplexu, jejichž účelem je zachycení části splavenin přinášených vodním tokem do vodárenské nádrže Želivka, která je z hlediska objemu vody v zásobním prostoru a možnosti odběru vody největší vodárenskou nádrží nejenom v České republice, ale i ve střední Evropě.

vodní dílo Sedlice
vodní dílo Sedlice

Gravitační hráz

Gravitační hráz je zděná z lomového kamene a je obložena žulovými kvádry. V půdorysu zakřivená do oblouku a poloměru R 180 m. Ke stavbě hráze bylo použito z lomu 2 km vzdáleného, při čemž kámen se dopravoval na staveniště polní drahou a jeho celková kubatura činila cca 20 000 m3 a její celková délka je 118 m.

Výpustní zařízení je tvořeno spodní výpustí o průměru 800 mm a max. kapacitě 5.86 m3 /s. Bezpečnostní přepad tvoří 10 přelivných nahrazených polí s přímou přelivnou hranou o celkové délce 86 m, kde je přepadající voda tlumena ve vývaru nebo prostřednictvím kaskádovitých stupňů u obou úbočí.

vodní dílo Sedlice
vodní dílo Sedlice

 3 turbiny Francis

Z nádrže je odebírána voda pro malou vodní elektrárnu Sedlice, jejíž vtokový objekt ve zdrži je umístěn 450 m nad hrází na levém břehu a je zaústěn do štoly dlouhé 856 m. Pro výlom štoly o celkové kubatuře cca 4 000 m3 bylo spotřebováno 10200 kg dynamitu. Bylo zde využito vzniklého spádu 360 m pro elektrárnu osazenou 3 turbinami Francis – horizontální provedení o celkové hltnosti 8,75 03/s. Tato špičková vodní elektrárna vyrábí cca 6,5 mil. kW za rok.

Nádrž má ovladatelný objem 1.87 mil.m3 při zatopené ploše 35 ha.

vodní dílo Sedlice
vodní dílo Sedlice

Vyrovnávací nádrž Vřesník

Nad obcí Želiv byla v letech 1925 – 1928 postavena vyrovnávací nádrž Vřesník, která slouží k částečnému vyrovnání průtoků pod vodní elektrárnou Sedlice.

vyrovnávací nádrž Vřesník
vyrovnávací nádrž Vřesník

 

Text: informační tabule – vodní dílo Sedlice

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *