• Menu
  • Menu

Jízda králů UNESCO

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Zlínský kraj » Jízda králů UNESCO

Jízda králu ve Vlčnově zapsána dne 27.11.2O11 do reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Vlčnovská jízda králů vstoupila do podvědomí širší veřejnosti jako typický projev lidové kultury, který si uchoval životnost a aktuálnost v každoročním nepřetržitém opakování. Tento prastarý lidový obyčej je třeba uchovávat a neustále podporovat. To je jistě jeden z důvodů proč Národní ústav lidové architektury ve Strážnici ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR ,Odborem regionální a národnostní kultury , iniciovalo vypracování a podání žádosti o zapsání jízdy králů  do UNESCO.

Jízda králů Vlčnov v roce 2018 se uskuteční ve dnech 25. – 27. 5. Pojedou ji jezdci ročníku 2000 (18-ti letí chlapci) tzv. „legrúti“ a účastní se děvčata stejného ročníku, která chlapce doprovází na všech programech. Králem je Martin Darek Franta.

Jízda králů
Jízda králů

Historie

Průzkum historie jízdy králů byl velmi náročný, ale za pomoci bývalých králů a mnoha dalších občanů se podařil sestavit seznam všech, kteří byli králem. Seznam je stále doplňován a upřesňován.
Nejstarší dochovaný záznam pochází asi z roku 189O, kdy si malíř Joža Uprka vybral  vlčnovskou  jízdu králů jako předlohu pro svůj slavný obraz. Chlapci z Vlčnova předvedli svou jízdu na pražské Národopisné  výstavě československé v roce  1895.
Jízda králů patřila k běžným každoročním zvykům a to se nikde písemně neuvádělo. Jsou pouze vzpomínky nejstarších králů a staré fotografie. Podle vyprávění krále Jana Kotka narozeného v roce 1897 (byl králem v roce 19O9) se jízda králů ve Vlčnově jezdila od nepaměti. Ten tak vzpomínal na vyprávění svého dědečka, který byl členem královské družiny někde kolem roku 1864.
V každém případě ať už je uveden informací o konání jízdy králů ve Vlčnově jakýkoliv letopočet, je to obdivuhodná tradice a Vlčnov si zaslouží obdiv za staleté udržovaní tohoto kulturního dědictví.

Jízda králů

Součástí oslav je  mnoho dalších  náležitostí a doprovodných programů. Výstava o nominaci králů do Unesco, hudební a zpěvné soutěže, výroba růžiček na výzdobu koní, řezbářské práce, háčkování kadrlí na rukávce, jarmark, zábava při cimbálovce, slavnostní mše svatá v kostele sv. Jakuba Staršího, strojení koní, zpívání na dědině, zpívání pro krále (pořad hostujících souborů, sborů a muzik),jízda králů, krojovaný průvod, královský vínek a další .

Jízda králů

Jarmark lidových výrobků

Mezi oblíbené a tradiční programy  patří určitě Jarmark lidových výrobků. Byl vybudován kulatý amfiteátr V jámě (naproti kostelu) a celé okolí i přilehlý park je upravený, další části jarmarku jsou Na Vale  a i na místě upraveného prostoru Náves.

Jízda králů
Jízda králů

Jízda králů je významná tradice

Jízda králů patří v současnosti k nejznámějším výročním obyčejům na Slovácku. Nesmí chybět volba představitelů svobodné mužské chasy , společné stavění májů, přijímání mezi dospělou mládež a nakonec i kácení máje spojené se získáním jeho vršku. Následuje obchůzka, místně i objížďka vesnice na koních, při níž nesměl v ruce stárka chybět odlomený májový vršek, na Slovácku transformovaný do podoby mlčícího chlapce – panice – vezeného na bílém koni.  Krále provází dva pobočníci s tasenými šavlemi, oděni podobně jako král, do ženských krojů. V průvodu dále jedou vyvolávači a též nosiči. Stejně jako v jiných regionech je i při této  objížďce  důležitým momentem vyvolávání jezdců, kteří reagují na aktuální dění ve vsi a stejně na dobré i špatné vlastnosti dívek. Za to jsou jezdci obdarováni vejci, slaninou, koláči a vínem, v menší míře i penězi. Mimo vlastní obec vyjíždějí jezdci i do sousedství, což byla příležitost změřit síly s cizím králem a jeho družinou.

Jízda králů
Král

V současné době zůstala vlčnovská jízda králů poslední v Čechách a na Moravě , která se jezdí poslední neděli v květnu v původním provedení zvyku.

Do dnešních dnů se královská jízda koná již pouze ve čtyřech obcích, a to ve Vlčnově, Hluku, Kunovicích a Skornicích.

Jízda králů

 

 

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *