• Menu
  • Menu

Vodní dílo Žlutice

Přehrada Žlutice – zásobárna pitné vody

Hráz údolní přehrady VD Žlutice se nachází 2,5 km západně od centra Žlutic. Jako zásobárna vody není určena  ani ke koupání a  rekreaci ani k provozování vodních sportů či rybolovu.

Vodní dílo Žlutice

Vodní dílo se nachází nad městem Žlutice. VD bylo postaveno v letech 1965 – 68 na řece Střele. Vodárenská nádrž zásobuje pitnou vodou: Toužim, Podbořany, Zatec a okolí. Retenční nádrž je zároveň částečnou ochranou proti povodním. Při kótě hladiny 507.05  m n.m. je zásobní prostor 10,462 mil. m3 vody. Zatopená plocha nádrže je 150 ha při klidné hladině na kótě přelivu.

Vodní dílo Žlutice
Vodní dílo Žlutice

Hráz

Hráz nade dnem je vysoká 27 m. Délka hráze včetně přelivu je 233 m. Přehrada je přímá, zemní sypaná s těsněním na návodní straně ze sprašových hlín. Vzdušní líc je zatravněn Zpevňovací kamenný pohoz se nachází také na této straně. Podloží hráze těsní jednořadá těsnící clona, která je spojena připojovací injektáží k injekční štole a těsnícímu jádru.

Ve středu návodní paty je situován sdružený věžový objekt, jenž se skládá z vlastního vtokového objektu spodních výpustí a zařízení vodárenského objektu. Spodní výpustí jsou dvě a průměru DN 600. Vodárenský objekt, umístěný nad vtokovým objektem, obsahuje tři odběrná potrubí DN 400 ukončená ve třech různých úrovních.

Na pravé straně hráze je založeno na skalním podloží železobetonové přelivné těleso s bez-podtlakovou přelivnou plochou. Přeliv je nehrazený. Skluz pod ním je betonový, obdélníkového průřezu proměnné šířky a sklonu dna. Z horní šířky 35 m se zužuje na 10 m a spád se zvětšuje ze 2 %až na 37 %. Skluz je zaústěn do vývaru délky 22 m a hloubky 4 m.

Vodní dílo Žlutice
Vodní dílo Žlutice

Turbíny

Provoz turbín je automatický s potřebnou poruchovou automatikou. Automatika MVE je schopná, v případě poruchy soustrojí nebo výpadku vnější el. Sítě, odstavit soustrojí současně otevřít obtok pro sanační průtok. Odpad vody od turbíny je proveden pomocí savky do prostoru odpadové štoly. Regulace turbín je prováděna klapkou ve vtokovém kusu. Její ovládání je umožněno pomocí servopohonu Klimact.

Při budování přehrady zanikly obce : Dolánky, Mlyňany a Skoky a mlýny Havlova a Rabového.

Jana Schlitzová
Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

komentářů