• Menu
  • Menu

Zámek Štědrá

Nově objevená kaple v zámku ve Štědré

Při průjezdu obcí Štědrá jsme si nemohli nevšimnout zdevastovaného zámku. K zámku vede park, na kraji s rybníčkem. Zanedbaný zámecký park  i zámek nesou stopy postupného zvelebování. Kdysi  jistě honosný zámek i v takto zuboženém stavu však vyzařoval něco povzbudivého a krásného. Nejenom obrovské rhododendrony a vyschlá zámecká kašna  v zámecké zahradě dávají tušit, že se  zámek i park v dávné minulosti  těšili velkému zájmu panstva i zdejších obyvatel.

zámek Štědrá
zámek Štědrá

Kaple s freskami z let kolem r. 1745

Největší  záchranářský a restaurátorský nález tohoto ruku na zámku Štědrá je zajisté objev kaple s barokní freskou. Malba, která zde byla objevena, představuje čtyři andělíčky, kteří odkrývají baldachýn, za kterým je umístěn oltářní obraz. V minulosti byla dvoupatrová barokní kaple zrušena a přebudována na dva zámecké pokoje v patře nad sebou. Najít odborníky a domluvit se na společném postupu jak zachránit kapli nebude asi vůbec jednoduché. Přitom kaple je velmi důležitou částí zámku do budoucna. Ať už by se zde konaly svatby, komorní koncerty nebo křty dětí a různé významné oslavy./foto kaple- zámek Štědrá/

Kaple- zámek Štědrá
Kaple- zámek Štědrá

Historie zámku

Štědrá vznikla pravděpodobně koncem 12. či na počátku 13. století, v písemných pramenech se poprvé uvádí v letech 1239 a 1240, kdy zde seděli Vít a Vícemil ze Štědré. Na počátku 14. století jsou doloženi Heřman a Přibyslav ze Štědré, nedlouho poté byl ale založen na ostrožně nad údolím Boreckého potoka nedaleký Štědrý Hrádek a majitelé zboží přesídlili právě tam.

Tvrz ve Štědré byla opuštěna (dochovány malé zbytky tvrziště) a historické prameny nadále uvádějí pouze samotnou ves, kterou nakonec 1572 koupil od Mikuláše Hasištejnského z Lobkovic Jan starší na Točníce a Novém hradě a připojil ji ke Žluticím. Od Jana staršího pak koupili roku 1575 celé žlutické panství Kokořovcové z Kokořova a sídlili zde až do konce 19. století.

Dnešní zámek ve Štědré vznikl právě za Kokořovců až po roce 1730, kdy byla stavitelem Janem Ondřejem Söllnerem z Útviny provedena přestavba blíže neznámého staršího objektu v západní části vsi. Po dokončení prací sem bylo Ferdinandem Jakubem z Kokořova přeneseno panské sídlo ze Žlutic a zámek se stal rezidencí. Nedlouho poté, roku 1747, musel být zámek pozdně barokně opraven po požáru. Další úpravy z poloviny 19. století přinesly úpravu klasicistních fasád, nový štít zahradního průčelí a novobarokní portikus doplněný balkonem. Za posledního příslušníka rodu Kokořovců Ludvíka se žlutické panství dostalo roku 1876 pod nucenou správu a o deset let později je získal Karel Proksch. Zanedlouho byla na zadlužené panství nucená správa opět uvalena a až roku 1915 jej celé získal rytíř Josef Menčík – Zebinský, kterému patřilo až do roku 1945.

zámek Štědrá
zámek Štědrá

 V druhé polovině 20. století byl zámek ve Štědré majetkem československého státu a tak se mu dostalo „péče a údržby“ typické pro toto období. Budovy nebyly využívány, zpustly a dnes jsou na pokraji zkázy. Zřítil se již portikus v jižním průčelí, střechami zatéká a zdivo se začíná na několika místech trhat a je narušena statika. Odhadované náklady potřebné na opravu budovy činí v současné době více než 20 milionů korun a protože zámek je majetkem obce, lze jen těžko očekávat realizaci tak nákladných oprav. Po epizodě se soukromým vlastníkem zámek i s parkem v prosinci 2011 koupila zpět obec Štědrá a zahájila práce na jeho rekonstrukci. První výraznou změnou k lepšímu je nová střecha na hlavní budově areálu, další opravy budou následovat podle finančních možností obce./ © J. Úlovec (in Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech, II.díl N-Ž, Libri 2005)/

zámek Štědrá - zámecký park
zámek Štědrá – zámecký park

Zámek se pomalými krůčky opravuje a zvelebuje, stejně je to i s úpravami parku. Držme obci, která zámek vlastní hodně štědrých sponzorů a hodně trpělivosti při opravě této památky!

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *