• Menu
  • Menu

Vodní nádrž Orlík, Podolsko

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Jihočeský kraj » Vodní nádrž Orlík, Podolsko

Vltavská kaskáda

Mezi lety 1930 a 1992 postupně vznikla na řece Vltavě takzvaná Vltavská kaskáda. Jedná se o soubor devíti přehrad a vodních nádrží. Mají především energetický význam, vyrábí elektrickou energii v hydroelektrárnách, ale slouží i jako ochrana proti povodním. Největší objem vody ze všech vodních děl na Vltavě zadržuje hráz přehrady Orlík.

Podolský most

Vypuštěný Orlík

Byla vybudována v letech 1954–1961 a přehradila tok řeky Vltavy u Solenice na Příbramsku. Celkový objem vody v Orlické nádrži, která je dlouhá 68 kilometrů, dosahuje asi 623 milionu kubických metrů. Nádrž je využívána k rekreaci, vodním sportům, rybolovu a také k odběrům povrchové vody. Hráz přehrady je 81,5 metru vysoká a její šířka je 450 metrů. Celé umělé jezero zaplavilo 14 mlýnů, velký počet pil a 650 obytných a hospodářských staveb.

Vypuštěný Orlík

V těchto dnech ovšem skýtá orlická vodní nádrž nevšední podívanou. Z důvodu prací na modernizaci výtahu pro malá sportovní plavidla na hrázi totiž vodohospodáři totiž upustili vodu a hladina Vltavy se prakticky dostala na úroveň původního koryta. Na povrchu se tak znovu objevily zbytky domů z osad, jezy, zbytky malých vodních elektráren, cesty a mostky, které jsou běžně ukryty pod hladinou.  Od března by mělo dojít k opětovnému napouštění vodního díla, pokud bude kde brát vodu, aby nebyla narušena letní turistická a plavební sezona. Tento cyklus by se měl opakovat až do jara 2022, kdy má být výtah hotov.

Podolský most

Podolský most

Naším cílem se stala osada Podolsko na okrese Písek. Vesnice leží na silnici číslo 29, která spojuje města Tábor a Písek. Dominantou obce je Podolský most. Byl vybudován mezi lety 1939 a 1943, aby nahradil starý řetězový most z roku 1848. Ten byl v roce 1960 rozebrán a přemístěn na řeku Lužnici, k vesnici Stádlec, a je známý jako Stádlecký most.

U Podolského mostu je možnost zaparkovat na levém břehu po obou stranách silnice, na pravém břehu je velké parkoviště v osadě Podolsko. Na levobřežním parkovišti je vybudována vyhlídka na celou stavbu mostu. Od vyhlídky se dá trochu složitě a poměrně nebezpečně slézt dolů ke korytu řeky. Je to ovšem příkrý a bahnitý svah. Mnohem pohodlnější je si udělat malou procházku. Vydáváme se opatrně po silnici směrem k osadě Temešvár. Asi po 1,5 kilometru přicházíme ke křižovatce s křížkem. Tady se dáme doleva k Tábořišti Stará cesta a po asfaltce klesáme k Vltavě pod Podolský most. Dohromady to je asi hodinka cesty. Ti nejvíce pohodlní ovšem použijí i pro tuto cestu auto. Co jsem měl možnost sledovat dopravní značení, vše je legální.

Stádlecký most

Stádlecký most

Na zpáteční cestě se ještě zastavíme u výše zmíněného Stádleckého mostu. Z Podolska je to autem cca 20 minut, směrem na Tábor. I zde se dá pohodlně zaparkovat na obou březích Lužnice. Jedná se o poslední dochovaný empírový řetězový most v Česku. Byl, stejně jako Podolský most, prohlášen národní technickou památkou.

 

 

 

Martin Pišín

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *