• Menu
  • Menu

Vyšší Brod

V nejjižnější obci České republiky

Jsme v historickém městečku, v centru turistického ruchu, ve městě Vyšší Brod. Město, ležící v nadmořské výšce 571 m.n.m, leží na pravém břehu Vltavy v jihovýchodním cípu Šumavy.

Městečko bylo založené roku 1259 společně s vyšebrodským klášterem cisterciáků. Dříve se město nazývalo Alto vadum ( německy Hohenfurth). Město bylo vystavěno při straší osadě z 12. století, která se táhla při brodu dálkové obchodní cesty z Lince do Netolic. Jméno Vyšší Brod je datováno na rok 1349.  Roku 1422 bylo město vydrancováno husity, r. 1567 město zachvátil obrovský požár, při kterém vyhořelo 54 domů. Nebyl to jediný požár, další pak město poznamenaly v 19. století. Městem je Vyšší Brod od roku 1870.

cisterciácký klášter Vyšší Brod
cisterciácký klášter Vyšší Brod

Cisterciácký klášter

Ve městě stojí velmi významná historická památka , kterou je cisterciácský klášter, založený Vokem  I. z Rožmberka v letech 1259. Je to jeden z mála klášterů, který přežil rušení klášterů za dob císaře Josefa II. Klášter byl za husitských válek poškozen, kostel vypálen,později v 17. a 18. století barokně upraven a rozšířen. Klášteru patřila značná část zemědělské půdy a významně se zde rozvíjela hospodářská činnost. Důležité je podotknout, že klášter se velkou měrou podílel na financování výstavby želez. Trati z Rybníka do Lipna nad Vltavou v 19. století. Další osudy kláštera byly ovlivněny 2. světovou válkou, kdy v r. 1941 zrušilo gestapo klášter, po skončení války se sem řeholníci ne nadlouho vrátili. V roce 1950 byl klášter zestátněna cisteriáni byli vyhnáni. Klášter patři z části pohraničníkům a z části místním hospodářským organizacím. Bylo zde , v nejcennějším starém jádru, zřízeno muzeum. Roku 1990 se do kláštera vrátili Cisterciáci. Klášter, který je národní kulturní památkou , se dochoval téměř v původním stavu. Nejcennější části kláštera je kostel Nanebevzetí panny Marie, ranně gotický ze 13. století, upravený z baziliky na síňové trojlodí s příčnou lodí. Pod kněžištěm se nachází hrobka Rožmberků. Klášterní objekty doplňuje knihovna z roku 1757 s Teologickým a Filozofickým sálem a raně barokní druhé opatství ze 17. století.

Klášter je přístupný veřejnosti celoročně. V klášterní obrazárně najdete vzácné gotické obrazy, např. Ukřižování od Mistra Vyšebrodského cyklu ze 14. století, obraz Vyšebrodská Madonna z let 1420 , Závišův kříž ze 13 století…. další vzácná díla Petra Brandla, Jana Kopeckého, Norberta Grunda aj… .

V klášteře  se konají sezónní  výstavy a koncerty. V areálu  kláštera je také Poštovní muzeum.

cisterciácký klášter Vyšší Brod
cisterciácký klášter Vyšší Brod

Rok 1938 bylo Vyšebrodsko připojeno k Německé říši, kdy se stalo součástí župy Oberdonau na základě Mnichovské dohody. Odsun německých obyvatel byl po roce 1945 a město osídlili noví obyvatelé. V 50. letech Brod ztratil statut města a ten mu byl navrácen až v roce 1994. Podlouhlé náměstí s děkanským kostelem sv Bartoloměje.Kostel byl původně gotickou svatyní. Byla zničena za husitských válek a následně několikrát obnovena. Poslední obnova dala kostelu punc novogotiky. Na náměstí najdete hiostotické městské domy s barokními , klasicistními i empírovými fasádami. Pseudogotická budova radnice pochází z let 1883, kdy byla přestavěna z původní gotické radnice s věží z roku 1525. Sv Florián z r. 1865 je k vidění na žulové kašně z r. 1737.

Městečko nás natolik okouzlilo, že jsme se zde ubytovali na dvě noci v penzionu U Candrů a odsud pak udělali několik zajímavých výletů do blízkého okolí. Penzion chci  zmínit ze dvou důvodů, příjemné ubytování, cítili jsme se tady jako doma a nemohu nevzpomenout úžasnou kuchyni. Vynikající !

Výlety do okolí  : Lipno, Čertova stěna, Český Krumlov, Rožmberk nad Vltavou..aj

Vodáci

Vodácký úsek Vyšší Brod – Boršov nad Vltavou,  je nejfrektovanějším vodáckým úsekem v České republice.

( pozn. jako podklad pro tento článek byly použity výňatky z Velké turistické encyklopedie- Jihočeský Kraj -Petr David a Vladimír Soukup)

Penzion U Cardů, Vyšší Brod
Penzion U Cardů, Vyšší Brod
Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *