• Menu
  • Menu

Zámek Červená Řečice

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Vysočina » Zámek Červená Řečice

Národní kulturní památka – zámek Červená Řečice

Po klidné noci  u vodní nádrže Trnávka si jdeme prohlédnout přilehlé městečko Červená Řečice. Už při příjezdu nás zaujal starý mohutný zámek Červená Řečice. Zámek je  už několik let v postupné rekonstrukci. Dá se dokola celý obejít. Kus jdete po bývalých hradbách. U brány se dozvídáme, že i když je dnes sobota, prohlídky se nekonají. Nevadí, řemeslníci kteří hrad opravují,  nás nechají na chvíli nahlédnout i na nádvoří. Rozlehlý zámek musí být hodně zajímavý, při prohlídkách je možné podívat se i do sklepení.

nádvoří zámek Červená Řečice
nádvoří zámek Červená Řečice

Doporučení tedy je, pokud chcete zámek navštívit raději dopředu zjistěte jaké jsou možnosti. Kontakt na  průvodce najdete na konci článku.

Zámek Červená Řečice

Původně gotická tvrz byla ve 14 století rozšířena na hrad – správní i hospodářské centrum pelhřimovského domina pražského biskupství. Dnešní rozsáhlý areál nepravidelného šestibokého půdorysu vznikl renesanční přestavbou v 16. století, kdy byl zámek v rychlém sledu v držbě různých šlechtických rodů. V 17. století se znovu stal majetkem pražských arcibiskupů a jako centrum hospodářské správy sloužil až do roku 1948. Vzhled určily především renesanční a barokní úpravy, gotická fáze je však dodnes velmi čitelná. Mezi cenné architektonické prvky řadíme především figurální  sgrafitovou výzdobou fasád, vysoké renesanční štíty, lunetovou římsu či hřebínkové klenby. Po roce 1948 byl zámek využíván jako archiv, v jednotlivých budovách se nacházely byty. V roce 1990, ještě před platností zákona č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, tedy o zablokování církevních majetků do doby vypořádání mezi státem a církvemi, zámek získalo bytové družstvo. Došlo k postupnému vyklízení areálu, ale neproběhly žádné systematické udržovací či záchranné práce. Dlouhodobě opuštěný a nevyužívaný objekt rychle chátral. Teprve noví vlastníci družstva ve spolupráci s příslušnými orgány památkové péče začali aktivně pracovat na koncepci obnovy a financování. Nejvíce ohrožené části jsou od roku 2011 díky dotacím postupně rekonstruovány, také probíhá systematický stavebně historický průzkum. Kroky k záchraně areálu, podniká od roku 1996 též Spolek na záchranu památek červenořečických.

zámek Červená Řečice
zámek Červená Řečice

Národní kulturní  památka

Pozoruhodný je však zámek v Červené Řečici hlavně tím, že patří mezi renesanční zámky pevnostního typu. Mimořádně a dosud téměř v celku dochované opevnění nemá u nás v rámci raně novověké architektury prakticky žádné srovnání.  Zámek je tedy výjimečný jako jedna z mála zachovaných renesančních staveb, dochovaná v autentické podobě včetně opevňovacího systému.

V roce 2014 se zámku Červená Řečice dostalo zvláštního ocenění v rámci Ceny Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za záchranu a obnovu památky. Zámek je dnes Národní kulturní památkou.

zámek Červená Řečice
zámek Červená Řečice

PROHLÍDKY  a  OTVÍRACÍ DOBA

otevřeno Květen až Září

Prohlídky: Vladimír Vlček
tel: +420 725 714 003
e-mail: [email protected]

Prohlídka od sklepa po půdu

mimo hlavní sezonu              sobota                                      od 13.00
v hlavní sezóně                    pátek, sobota                             od 13.00
maximální počet návštěvníků je 15 ve skupině, vhodná rezervace
Vstupné na tuto prohlídku je 150,- Kč, délka trvání cca 90 minut. Není vhodná pro děti a ZTP
Mimo sezónu 200,- Kč  min.počet 4 osoby

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *