• Menu
  • Menu

Zámek Žinkovy

Dnes je zámek Žinkovy zavřený a nepřístupný veřejnosti. Investor zámek /Chateau Žinkovy/prodává. Na zámku v minulých letech fungovala kavárna i restaurace.

Zavřený  Chateau Žinkovy

Dramatická noc v penzionu v Žinkovech má pokračování. Ráno kolem penzionu a kostela začínají asfaltovat silnici. Vyjíždíme poslední možno cestou směrem k zámku. Zaparkujeme a míříme k zámku. Nikde nikdo a vypadá to, že zámek je zavřený. Potkáváme staršího pána  s kterým se dáváme do řeči. Žije kousek odtud.  Jděte se tam podívat, nikdo tam není. Ještě nedávno tam rád chodíval do pěkné kavárny.  Teď je tam zavřeno,  majitel zde provozoval hotel a malé lázně. Rybník Labuť, který sahá od mostu v Žinkovech až k zámku je vypuštěný. Chybí nejen voda, ale  i lodě a plachetnice na ní.  K naší smůle i krásný zámek je zavřený.

Zámek Žinkovy

Zámek Žinkovy

Pod zříceninou hradu Potštejna a Obrovým hradištěm na vých. břehu Žinkovské rybníky asi 1 km od středu  městyse stojí zámek Žinkovy, jeden z nejhezčích s nejromantičtějších v Plzeňském kraji. Je typickou ukázkou romantického historismu konce 19. Století napodobující středověké slohy. Předchůdcem zámku bývala gotická tvrz, jejíž vznik některé prameny kladou až do 12. Století a spojují se sídle Oldřicha ze Žinov, který zahynul v r. 1192 na křížové výpravě do Palestiny.

Zámek Žinkovy

Mezi roky 1624-42 vystřídal tvrz raně barokní zámek, postupně dostavěný do podoby trojkřídlé budovy, upravené v kalsicismu. Mezi jeho majiteli byli i členové významných šlechtických rodů – páni z Klenové, z Vrtby, Lobkovicové a Harrachové. V R. 1897 koupil zdejší velostatek architekt rytíř Karel Wesselý z Vídněa dal zámek přestavět v módním historizujícím slohu podle plánů rovněž vídeňských architektů Hermanna Hellmera a Ferdinanda Fellnera. Blízké okolí se proměnilo na rozsáhlý přírodně krajinářský park podle plánů švédského architekta Swensona, na který ještě navázala obora. V r. 1916 koupila zámek od hraběte Jeronýma Colloredo-Mannsfelfda známá rodina plzeňských podnikatelů Škodů. Poslednímu z nich –Emilovi – jej v roce 1945 zkonfiskoval stát.  Od roku 19525 sloužil zámek k rekreaci ROH.

Zámek Žinkovy

Dnes patří zámek  americkému investorovi, který zámek celý rekonstruoval. Zámek přebudoval v hotel a kongresové centrum. Dnes je zámek zavřený a nepřístupný veřejnosti. Investor zámek / Chateau Žinkovy/prodává. Na zámku v minulých letech fungovala kavárna i restaurace, a když byl mimořádně zpřístupněn třeba během festivalu 9 týdnů baroka nebo v rámci Dnů evropského kulturního dědictví, vystřídalo se tu za víkend až pět tisíc návštěvníků.

zámecký rybník Žinkovy

Žinkovy

Městys na řece Úslavě v členité kopcovité krajině jižního Plzeňska 6,5 km záp. Od Nepomuku. Prvotní slovanská osada se v písemných pramenech poprvé uvádí v r. 1176. Kdy ji vlastnil předek pánů z Potštejna Oldřich ze Žinkov. Ve 2. Polovině 13. Století ji vystřídalo nově založené podhradní trhové městečko, tvořící hospodářské zázemí blízkého hradu Potštejn. V 16. Století procházely Žinkovy všestranným rozvojem, dařilo se zdejšímu panskému velkostatku, pivovaru, rybničnímu hospodářství i chovu dobytka. V r. 1684 část obce i s kostelem vyhořela, velký oheň tu řádil i v roce 1734, kdy plameny zasáhly polovinu městečka.

Žinkovy

Část textu : Velká turistická encyklopedie, Plzeňský kraj – Petr David, Vladimír Soukup

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *