• Menu
  • Menu

Zdymadlo v Modřanech

Vodní dílo Modřany

Jít kolem Vltavy je vždy zážitek. Místo i řeka samotná,   kde je zdymadlo Modřany, mám obzvláště ráda. Není to jenom o Vltavě , je zde stezka vhodná pro bruslaře, cyklisty , turisty. Kolem celé stezky můžete pozorovat rybáře i maminky s dětmi, jak krmí všechnu tu sympatickou vodní havěť. Záleží odkud vyrazíte, pokud od Břežanského údolí dojdete až k parku, kde jsou tzv „ Kroužky na Vltavě „ nebo golfovému hřišti . Po celé několikakilometrové trase  můžete odpočinout  na lavičkách rozsetých na břehu  i stát jenom na místě a pozorovat plynoucí řeku, plovoucí čluny, lodě i parníky , rybáře . Můžete se  i občerstvit . Vltava je krásná v každé  roční době, vždy  je tu něco ke koukání, já preferuji všední den, o víkendech zde bývá tak trochu „přeplněno“ .

vodní dílo Zbraslav
vodní dílo Modřany

Plavba na řece Vltavě se provozuje od dávných dob, dle dochovaných písemných pramenů je to od   7. století. Již za vlády Krále Krala IV. byly na řece provedeny některé úpravy pro  lepší splavnost i pro lepší podmínky dopravy zboží po vodě ( v té době to byla  hlavně sůl). Vláda Marie Terezie pak přinesla v roce 1777    tzv. Český navigační zákon a předpisy říční policie. Další rozvoj vodního průmyslu byl završen kolem roku 1896 , kdy na základě ustanovení „ Komise pro kanalisování Vltavy a Labe v Čechách „ bylo za krátkou dobu vybudováno 11 zdymadel mezi říšskou hranicí a Prahou a tím byla umožněna během celého roku hloubka 2,1 m a dovolovala plavbu lodím o  nosnosti 1000 tun.

Vodní dílo  Modřany je blízko soutoku řek Berounky s Vltavou. Odtud se Vltava vlévá do pražské kotliny.  Jez tady byl podle záznamů již před 400. lety a plavební zařízení zde bylo zřízeno v letech 1720( patřilo ke dvěma nejstarším v Rakousku – Uhersku( .

Ten současný jez zde začal s výstavbou roku 1979 , práce byly dokončeny roku 1988.

rekreační stezka podél Vltavy v Modřanech
rekreační stezka podél Vltavy v Modřanech

Dílo se skládá ze tří částí :

– pohyblivý klapkový jez o třech polích

– vlakové plavební komory s přímým plněním , které překonávají 2,5m velký spád (systém Čábelka) pomocí poklopových vrat (horní) a vzpěrnými ( střední, dolní).

–  malé vodní elektrárny usazené u  levého  břehu  se třemi přímo-proudými  turbínami typu Kaplan.

Jezová nádrž o celkovém objemu 1,580 (Vltava  a 0,150 ( Berounka mil /m3 s délkou jezové zdrže 8,996 (Vltava) a 2, 095 Berounka km

Význam tohoto vodního díla je důležitý pro plavbu lodí  v modřanské úžině (mezi Prahou a Vraným nad Vltavou). Dílo přispělo hlavně k tomu, že zde mohou plout i při nepříznivých vodních stavech.

rybáři na Vltavě nad zdymadlem
rybáři na Vltavě nad zdymadlem

 

 

 

 

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.