• Menu
  • Menu

Zloty Stok

Doly na zlato

Hornické práce byly provedeny nedaleko Zlatého Stoku již kolem roku 2000 př. n. l.  . Od té doby až do současnosti bylo prokopáno válce jak 300 km chodeb, šachet a galerií v 21 úrovních. První písemná zmínka o práci v dolech pochází z roku 1273. Mimo další historii  je dobré zmínit , že zlato ze Zlatého Stoku má významný podíl ve světových dějinách. Doly ve Zlatém Stoku se staly známé díky prvnímu odstřelu skal na světě pomocí černého střelného prachu. (r. 1621).

Zlatý Stok – dodavatel arseniku

Průlomem , po obdobích hornických katastrof, požárů i morových epidemiích i škodách třicetileté války, bylo  osídlení za působení Hanse Schärffenberga – lékárníka a alchymisty. Zlotý Stok se stal více než 100 let hlavním dodavatelem arseniku. Krátkozrakost potomků Schärffenberga  měla za následek vyčerpání zásob rudy a úpadek dolu a hutí. Legenda mluví o tom, že arsenikem ze Zlotého Stoku byl otráven sám Napoleon.

Technické novinky v hornictví

Hornictví pak bylo obnoveno až po prusko-rakouských válkách. Wilhelm Güttler v roce 1883 koupil veškeré hornické terény. Jeho dědicové vlastnili je až do roku 1945. Za jejich časů byly zavedeny mnohé technické novinky. Například  elektrický vláček, který transportoval výkopek zpřístupněnou dnes turistům štolou „Gertruda“. Pravě díky jejich snahám v roce 1900 byla postavena železniční dráha, která spojovala Złotý Stok s Kamieńcem Ząbkowickim, což bezpochybně přispělo k významnému průmyslovému rozvoji města.

Za II. světové války důl nebyl poškozen, a po skončení války Němci  předali důl v dobrém stavu  polské správě. V dole pracovali horníci, kteří přijeli z Horního Slezska. V laboratoři ještě nějaké období pracoval německý pracovník, který školil nové pracovníky, aby správně obsluhovali zařízení. V roce 1948 byly zahájeny výzkumné práce za účelem hledání nových zásob. V roce 1962 z neznámých důvodů „nařízením shora“ hornicko-hutnická činnost ve Złotém Stoku byla pozastavena.

praní zlata
praní zlata

16 tun ryzího zlata

Toto rozhodnutí je velmi pochybné, když důl dával roční výkopek na úrovni 20-30 kg zlata, teprve v roce v 1961 rychle klesnul, z neznámých důvodů, na 7 kg. Následkem přirozené cirkulace vody, která nebyla již odčerpávána, důl byl rychle celkově zaplaven. Během celého těžebního období, tj. nad 700 let, ve Złotém Stoku získano asi 16 tun ryzího zlata. Důl byl ponechán na 35 let. Konec konců rozhodnuto, že některé chodby je nutné zprůchodnit a zpřístupnit turistům. Hlavním nápadodárcem a realizátorem myšlenky byl tehdejší primátor Złotého Stoku mgr. Wiktor Lubieniecki.

V bočních chodbách ve štole Gertruda, dříve využívaných jako sklad výbušnin,  byla zřízena laboratoř J.  Schärfenberga, muže, který hledal elixír dlouhého života a náhodou objevil velmi silný jed  Arsenik,  který je obsažen v arsenové rudě.

Turistům je zpřístupněn i trezor , kde je možno vidět 1066  „ zlatých „ cihel , jenž představují 16 tun zlata , které byly získány během celé doby fungování dolu tj. přibližně 1000 let.

Podzemní turistická trasa „Zlatý důl“

Po 5 letech práce, 28 května 1996 r. byla zpřístupněná Podzemní turistická trasa „Zlatý důl“. Do té doby se podařilo zpřístupnit velmi zajímavé štole: „Štolu Gertruda“, „Černou horní štolu“ s jediným v Polsku podzemním vodopádem (8 m výšky) a nejnovější úsek, zpřístupněny k navštěvování od roku 2008, Černou dolní štolu. Zlatý důl ve Złotém Stoku ještě čeká na své objevitele. Hledače mohou narazit na mnoho stopů minulých století, od zbytků horníků, kteří zde dávno pracovali a nikdy nebyli vytáhnuti po hornických katastrofách, a dokonce záhady III.Říše skryté před očima zvědavých ve skalních závalech…

Podzemní vodopád

Podzemni turistickou trasa  do které patří návštěva „Štoly Gertruda“ (muzejní část), „Chodba Smrti“, setkání s gnómem v Chodbě Smrti a v  Polsku  jediný podzemní vodopád v „Černé štole“.

vláčkem do dolu Zloty Stok
vláčkem do dolu Zloty Stok

Štola Gertruda – 500 m dlouhá štola , kde je možné vidět sbírku map a plánů dolu z období 18. – 20. století (i mapu černé štoly) , dále je pak možné vidět staré  hornické a hutnické nářadí, minerály a sbírku hornických lamp,muflovou pec, laboratorní pec, kde se tavilo zlato, vozík z 18. století pro přepravu rudy.

Část chodeb Štoly Gertruda můžeme navštívit nekonvenčním způsobem tj. můžeme plout na  lodi pro 15 osob s hezkým názvem Titanic. Podzemníé sjezd  se koná na úseku asi 200 metrů a  není součástí základní prohlídky. Odsud pak můžete vyjet ven asi 300 metrovou trasou Podzemní oranžovou tramvají – největší turistickou atrakcí zlatého dolu.

 

Chodba smrti

Chodba , kde byli k smrti odsouzeni  horníci, kteří kradli zlato. Odsouzenec byl postaven pod stěnu,,,,, jeho ruce až k loktům byly dány do speciálních děr. A ty byly vyplněny maltou. Nešťastný horník , takto připevněn ke skále umíral v příšerných mukách….

Individuálně můžete navštívit i Knížecí štolu. Její výška je místy až 3 m , ale vchod je velmi nízký. Chodba není osvětlená a je nutné si vzít baterku.

Dále je možné navštívit výstavu minerálů, vyzkoušet si rýžování zlaty , vidět jak se razily zlaté památkové mince, odlévaly zlaté pruty , ukázka výroby ručního papíru , vyzkoušet obtížnost lezecké stěny, trampolínu, hledat diamanty , Paintball

praní zlata
praní zlata

PROVOZ:

Důl je každý den otevřený.

Letní sezóna (1.4. – 31.10.) od 9:00 do 18:00
poslední vstup 17.30
Zimní sezóna (1.10. – 31.3.) od 9:00 do 17:00
poslední vstup 16.00
Doba trvání prohlídky asi 90 minut
Ceny vstupenek:
17 Zlotých normální
14 Zlotých zlevněná
(Děti do 4 let, důchodci, invalidi, studenti, školní mládež)

Občerstvení, restaurace i upomínkové předměty si můžete koupit u vstupu do dolu. Blízko areálu je možné se ubytovat.Ale důl se nachází blízko Českých hranic , kolem 10 km od městečka Javorník.

Do ceny vstupenky je zahrnuta průvodcovská služba, jízda podzemním vláčkem, návštěva muzea minerálů.

500 m od dolu je evropský unikát Středověký technický park.

Středověký technický park Zlatý stok
Středověký technický park Zlatý stok
Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *