• Menu
  • Menu

BABA – z letohrádku zřícenina

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Praha - hlavní město » BABA – z letohrádku zřícenina

Letohrádek Baba

Nádherný pohled na řeku Vltavu a na panorama Prahy  uvidíte od zříceniny  jménem Baba.  Zřícenina stojí na návrší, na levém břehu řeky Vltavy, na okraji ostrohu nad Babskými skalami, jižně od ústí Šáreckého (Lysolajského) potoka.Vidět je Troja a Bohnice, Císařský ostrov, Hradčany, Bubeneč. Dodnes se vedou spory, zda-li jde o zbytek kaple nebo budovy viničního lisu. Ve skutečnosti je Baba pozůstatkem letohrádku. Pražský měšťan Jindřich Žežul zde v roce 1622 založil vinici. Vinice později měla několik dalších majitelů. Letohrádek/lusthaus/ zde vybudoval jeden z nich , Servác Engel z Engelflussu po roce 1650. Později však začal letohrádek s nádherným výhledem chátrat, obyvatelé jej rozebírali na stavební materiál, ve 40. letech 18. století  je j pobořila bavorská  i francouzská vojska.  Byla zlikvidována i zahrada s ušlechtilými stromy.

vyhlídka na Prahu od zříceniny Baba
vyhlídka na Prahu od zříceniny Baba

Zřícenina Baba

O záchranu letohrádku se zasloužili v roce 1855 dělníci, kteří pracovali na stavbě žel. dráhy. Zabezpečili zbytek zdi, do holé stěny prolomili okno a vsadili štíhlý gotický oblouk. Letohrádek tak dostal vzhled romantické zříceniny.

zřícenina Baba
zřícenina Baba

Chráněná přírodní památka Baba 

Skály a stráně , které se zdvihají nad železniční tratí jsou od roku 1982  chráněnou přírodní památkou (7.33 ha) . Výhled v barevném podzimu je nádherný, možná nejkrásnější pohled  z vrcholu je pak v době, kdy kvetou žluté koberce tařice skalní. Písemné prameny o názvu návrší jsou již z 15. století. V minulém století  potvrdili archeologové osídlení již v mladší době kamenné. V 19. století byla většina Šárky bezlesá a lesy byly pouze blízko kostela sv. Matěje. Šárecké stráně byly vypásány stády ovcí, a tak se zde vyvinula travinná a keřová a teplomilná společenstva, jejichž zbytky zde nalezneme jako součástí chráněných území. Na jižních svazích , za dob Karla IV.  až do 18. století,  nacházely vinice (např. Zlatnice, Žežulka, Šatovka nebo Baba). Šárka byla na přelomu 19. a 20. století zalesněna. Bohužel byly vysazovány ve velké míře nevhodné dřeviny, zejména trnovník akát a modřín opadavý.  V současnosti je snahou nahrazovat akátové porosty původními dřevinami.

procházka lesem na Babě
procházka lesem na Babě

Tichá a Divoká Šárka

Tichá a Divoká Šárka je tradičním výletním místem pražanů a zdaleka naní jen rekreačním zázemím pro obyvatele Prahy 6. Územím vede několik turistických stezek. V lokalitě najdete lesy, údolí , vyhlídky, skály , zříceninu a pět zvláště chráněných údolí. V lese jsou lavičky.

Baba – vilová čtvrť 

Baba patří k nejkrásnějším pražským vilovým čtvrtím. Kolonie vznikala v letech 1929- 33 a do dnešní doby  patří k ukázkovým místům naší funkcionalistické architektury. Na světě najdete podobné jenom čtyři : Vídeň, Stuttgart, Wroclav a Brno V roce 1993  byla vilová čtvrť Baba byla vyhlášena  za památkovou  zónu. Autorem urbanistické koncepce je Pavel Janák.  Domy projektovali další uznávaní architekti : Adolf Benš, Antonín Černý, Josef Fuks, Josef Gočár, Josef Grus, František Kavalír, Jan Evangelista Koula, Ladislav Machoň,Oldřich Starý, František Zelenka, Ladislav Žák, Nizozemec Mart Stam a další…. Vily s plochými střechami, každá jiného typu, byly umístěny ve svahu tak, aby si vzájemně neclonily. U vil byly zbudovány upravené zahrádky.

vilová čtvrť Baba
vilová čtvrť Baba

Jak se dostanete na Babu

Nachází se na okraji Dejvic mezi kostelem sv. Matěje a okrajem skalnatého návrší Baba .K Babě je možné dojet MHD od stanice Hradčanská autobusem č. 131 do zastávky U Matěje, kde pěknou procházkou vilovou čtvrtí dorazíte přímo ke zřícenině. Je možné zastavit někde ve vilové čtvrti nebo v blízkosti kostela sv. Matěje na Babě.  Kolem Baby prochází i červená turistická značka. Po ní můžete jít od zastávky U Matěje až k Babě. Tato turistická stezka vede dále přes Dolní Šárku do Divoké Šárky. Na druhou stranu vede Šáreckým údolím rovněž do Divoké Šárky.

kostel sv. Matěje
kostel sv. Matěje

Pozn. některé pasáže převzaty z knihy : Encyklopedie, Petr David, Vladimír Soukup

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *