• Menu
  • Menu

Bazilika minor na Mariánské hoře v Levoči

Domů » Všechny destinace » Zahraničí » Evropa » Slovensko » Bazilika minor na Mariánské hoře v Levoči

Bazilika Navštívení Panny Marie – Levoča

Dominantu Levoče tvoří strmý kopec s neogotickým kostelem – Mariánská hora. Je to jedno z nejstarších a nejvýznamnějších poutních míst na Slovensku. Kaple na Mariánské hoře byla výrazem díků Spišiak za jejich záchranu na tomto místě během tatarského vpádu v letech 1241 – 1242. Archeologové našli hradiště na kopci hned za Mariánskou horou, který se nazývá i dnes Burg – Hrad. Právě zde se mohli obyvatelé města zachránit před Tatary v opevněném hradišti. Na památku této události si postavili kapli na kopci pod hradištěm, kde konaly každoročně děkovné procesí spolu s obyvateli sousedních obcí. Takto vznikla první poutní tradice. O rozvoj mariánského kultu se přičinili minorité, kteří si založili v první polovině 14. století v Levoči klášter. V roce 1984 byl kostel povýšen na malou baziliku. Mariánskou horu v Levoči navštíví každoročně tisíce poutníků, aby zde načerpali duchovní síly. V roce 1995 byla jedním s cílů návštěvy papeže Jana Pavla II. na Slovensku. Pouti se zúčastnilo více než 650 000 lidí.

Bazilika minor na Mariánské hoře v Levoči

Bazilika minor

Kostel byl za baziliku minor vyhlášen z iniciativy správce spišské diecéze – kapitulního vikáře Štefana Garaje. O hodnost požádal Kongregace pro bohoslužbu a svátosti 7. května 1983. Kongregace předložila žádost papeži Janu Pavlu II. a ten povýšil poutní kostel na baziliku minor 26. ledna 1984.

Bazilika minor na Mariánské hoře v Levoči

Zahrada Bohorodičky

V areálu při bazilice vyrůstá „Zahrada Bohorodičky“, jejíž součástí budou růžencové tajemství a ikony Bohorodičky  nejznámějších poutních míst. Každou zahradu tvoří stromy. Bazilika hledá dobrodince, či sponzory, kteří by chtěli přispět buď finančně nebo darem nových stromů na výsadbu a zřízení zahrady – parku. Jde o okrasné dřeviny.

Doprava

Ke Kostelu Navštívení Panny Marie (bazilika minor) na Mariánské hoře je možné běžně dojít pěšky, autem i autobusem. Kromě hlavního kostela se na vyvýšenině (760,5 m n. M.) nachází řeckokatolická kaple, poutní a exerciční dům, jihozápadně od baziliky vnější oltář, severovýchodně kaple Panny Marie s vyvěrajícím pramenem a před západním vstupem do baziliky stojí socha sv. Jana Nepomuckého.

Bazilika minor na Mariánské hoře v Levoči

Hlavní červencová pouť

Během hlavní poutě, která se koná každoročně vždy v první červencový víkend, je možné dostat se na poutní místo pouze pěšky nebo kyvadlovou autobusovou dopravou, která slouží z kapacitních důvodů hlavně nemocným a starším. Pěších poutníků dovede k poutnímu místu Aleja Jana Pavla II. s pěti kaplemi. Kaple připomínají osoby a události ze života Panny Marie (Sv. Anna, Zvěstování, Panna Maria s dítětem, Pieta, Neposkvrněné početí). Chodník je asfaltový, trasa poměrně prudce stoupá. Vzdálenost z centra k bazilice je asi 2 km (40 – 60 minut, podle kondice). Pro auta a autobusy je zřízena užší asfaltová cesta. Vzdálenost k bazilice z centra po této trase je asi 6,5 km.

Bazilika minor na Mariánské hoře v Levoči

Poutě

Hlavní pouť se koná vždy v první červencový víkend z příležitosti svátku Navštívení Panny Marie (2. 7.), kterému je bazilika zasvěcena. Od jara do podzimu organizuje na poutním místě Římskokatolický farní úřad v Levoči pouti pro seniory, rodiny, mládež, vojáků, skautů, bohoslovců, zdravotně postižených a skupiny poutníků z farností ze Slovenska i zahraničí. O těchto poutích se můžete blíže informovat přímo na farním úřadě [email protected] nebo u řeholních sester v poutním a exerciční domě na Mariánské hoře [email protected]. Na Mariánské hoře se provádějí duchovní cvičení biskupů, kněží, řeholníků, řeholnic a laického apoštolátu.

Otevírací doba baziliky a vstupné

Bazilika Navštívení Panny Marie na Mariánské hoře v Levoči nemá tradiční organizované vstupy ani vstupní poplatek. Od jara do podzimu je během dne kostel otevřený. V případě, že je kostel zavřen, zpřístupní ho na požádání řeholní sestry z poutních a exerciční domu, který se nachází v těsné blízkosti kostela.

Výhled od Baziliky minor na Mariánské hoře v Levoči

Mše

Během celého roku se na Mariánské hoře slouží mše vždy v první sobotu v měsíci. Jsou to tzv. Fatimské soboty se začátkem podle bohoslužebného pořádku. Obvykle je to o 9:30.

V zimním období se v neděli mše na Mariánské hoře nekonají. Nedělní sv. mše se začínají konat od 2. velikonoční neděle do poslední říjnové neděle, se začátkem ve 14:30. V tomto období se zde konají sv. mše i během velkých církevních svátků a z příležitosti svátků Panny Marie. Termíny jsou v bohoslužebného pořádku.

V případě, že má skupina poutníků zájem odsloužit sv. mši na Mariánské hoře se svým knězem, je třeba dohodnout termín v dostatečném předstihu s řeholními sestrami v poutním a exerciční domě na Mariánské hoře [email protected].

V případě, že má skupina poutníků zájem odsloužit sv. mši na Mariánské hoře s místním knězem, avšak pouze v slovenském jazyce, je třeba dohodnout termín v dostatečném předstihu s římskokatolické farním úřadem v Levoči [email protected].

 

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *