• Menu
  • Menu

Brno – Výstava České korunovační klenoty na dosah

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Jihomoravský kraj » Brno – Výstava České korunovační klenoty na dosah

 Osudy 22 korunovaných panovníků

Letohrádek Mitrovských v Brně, 1. 2. – 26. 4. 2020, úterý – neděle 10.00 – 16.30

Letohrádek Mitrovských představí unikátní výstavu v nové podobě. Po 5 letech se do Brna vrací doposud nejúspěšnější výstavní projekt za dobu opětovného zpřístupnění této kulturní památky v roce 2007.

České korunovační klenoty

Příběh korunovačního kompletu je navždy spojený s dějinami české státu. Začal se psát společně s panovníkem Karlem IV., kdy byly – ke Svatováclavské koruně – postupně přidávány další artefakty, které dnes tvoří základ svatovítského pokladu nevyčíslitelné hodnoty. V průběhu staletí se u moci střídali panovníci, kteří měli vliv nejenom na současnou podobu našeho státu, ale také klenotů samotných. U veřejnosti je málo známý fakt, že středověké klenoty (koruna, žezlo a jablko) byly používány při korunovacích českých králů Karlem IV. počínaje až do počátku 17. století a naposledy je s nimi vyobrazen císař Matyáš Habsburský. V průběhu třicetileté války se pak dvě jejich části dostaly natrvalo do Vídně, kde jsou uloženy a vystaveny dodnes.

Nové renesanční kusy – žezlo a jablko – byly vyrobeny v letech 1533–34 pro Ferdinanda I. Habsburského a tenkrát šlo o celý komplet soukromých klenotů, z nichž se však koruna nedochovala. Jeho pravnuk Ferdinand II. si je pak vybral – nepochybně pro jejich krásu – za oficiální státní klenoty místo dosavadních prostých gotických, Svatováclavská koruna jejich oficiální součástí samozřejmě zůstala pro svůj historický i symbolický význam a obrovskou hodnotu. Tento pozměněný komplet pak používali i další panovníci, jejichž životní cesty budou na výstavě také představeny.

žezlo

Mistrovskou repliku Českých korunovačních klenotů a meče bude výjimečně možné vidět také s mistrovskou replikou středověkého žezla a jablka Karla IV. Svatováclavská koruna se tak pomyslně, po čtyřech stoletích, setká na jednom místě jak v původním kompletu i s korunovačním mečem, tak i s pozdějšími artefakty.

jablko

Příběhy vladařů a jejich osudy napříč pěti staletími budou návštěvníkům představeny formou informačních panelů a vyobrazení. K vybraným panovníkům doplníme exponáty ilustrující období jejich vlády (kopie zbraní, faksimile listin, makety pečetí, ukázku Řádu zlatého rouna, kopie slavnostních šatů Marie Terezie a korunovačního pláště Ferdinanda II., repliku Pražského Jezulátka atd.).

Jak uvádí autor výstavy Mgr. Ing. Ondřej Rea: „Příběh korunovačních klenotů a osudy jednotlivých panovníků jsou lákavější více, než se na první pohled zdá. Výstavou chceme připomenout zajímavou část naší historie atraktivní a moderní formou.“

zámecký sál

Ani dětští návštěvníci nezůstanou stranou. K vyzkoušení bude interaktivní královský trůn, anebo koruny pro malé krále a královny.

Autorem znamenitých replik čtyř korunovačních klenotů je jeden z nejlepších českých a evropských zlatníků, legenda mezi šperkaři – Jiří Urban, který realizoval šperky např. pro anglickou královnu Alžbětu II., kříž pro papeže Jana Pavla II., repliku císařské koruny Svaté říše římské a nedávno také repliky cášské a lombardské koruny. Na mnohasethodinové realizaci zlatnických prací se podíleli také slovenští šperkaři – manželé Cepkovi. Detaily postupů výroby zachycuje doprovodné video.

Vstupné: 150 Kč / 120 Kč / 90 Kč / 80 Kč

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *