• Menu
  • Menu

Bystré

Všichni dobří rodáci

Malé historické město se nachází na Českomoravské (Hornosvratecké vrchovině) asi 11 km od Poličky. Dominantou náměstí Na Podkově je budova radnice. Barokní stavba s 37 m vysokou cibulovitou věží, s hodinami ukazujícími čas na 4 strany, se vzácným strojem, který byl při poslední opravě napojen na časový radiový signál z Franfurktu na Mohanem.

Radnice Bystré
Radnice Bystré

První  radní  dům stavěli purkmistr a konšelé v roce 1560. Stavba nové radnice byla dokončena v roce 1719. Během dalších let byla budova několikrát opravována a byly zde provedeny stavební úpravy. Síň procházející celým poschodím je nad jedním oknem zdobená německy psanou básní o Bystrém, druhé okno je zdobeno toutéž básní v češtině.

Historie budovy je úzce spjata se životem občanů města. Tady natočil Vojtěch Jasný filmy – Všichni dobří rodáci a Návrat ztraceného ráje.

Poutní kostel sv. Jana Křtitele a P. Marie Karmelské

Dominanta města, kostel sv. Jana Křtitele a P. Marie Karmelské, byl vystavěn v letech 1722 až 1726 majitelem panství Františkem Rudolfem z Hohenemsu na místě staršího, asi gotického kostela, zmiňovaného r.1359 a upraveného v roce 1601. Poblíž kostela je je barokní fara se vstupním portálem zdobeným erbem Kateřiny z Martinic a Valderode.

Poutní kostel sv. Jana Křtitele a P.Marie Karmelské
Poutní kostel sv. Jana Křtitele a P.Marie Karmelské

Brtounova chaloupka

Dřevěné stavení Na Podměstí č.137 s letopočtem 1723. Od roku 1772 obývané Brtounovým rodem. Jan Brtoun, účastník revolučních událostí roku 1848 a přítel Vincence-Federsela-Vedřela (1812-1895), očekával od císařem vyhlášené konstituce „ráj na zemi“. Píše o něm Teréza Nováková v románu Na librově gruntě. Na římse je vyryt kroužek o průměru 11 cm, což prý značilo velikost bochánku chleba v roce 1811. V současné době je zde Minimuzeum s expozicí  lidového umění a ševcovského řemesla. Součástí expozice je také obraz venezuelské malířky Maicy Gonzales, která jej věnovala městu v roce 2004.

Brtounova chaloupka
Brtounova chaloupka

Domov na zámku v Bystrém

V objektu renesančního zámku se nachází Ústav sociální péče.

U Svatojánského mostu

Soubor soch sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava. Na kamenném mostě  přes Bysterský potok, z roku 1713, se nacházejí sochy sv. Petra z Alkantery a sv. Jana Nepomuckého.

rybník Rebeka
rybník Rebeka

Rybník Rebeka

Výměra rybníka je 0,8 ha. Rybník, dříve označovaný jako Židův, Dolní, Pod Chmelnicí, ale nejvíce známý jako rybník Rebeka. Marie Rebeka Josefa hraběnka z Hohenemsu a Harrachu se provdala za Františka Xavera, hraběte z Harrachu, pána na zámku v Kuníně na severní Moravě. Pod hrází rybníka v domě č.p. 191 byla zřízena vrchnostenská palírna a vyráběl se zde líh a likéry. Obyvateli tohoto domu byli i židovští obyvatelé Bystrého, kteří zde měli svoji motlitebnu. V roce 1877 Palírna vyhořela. Později zde vznikla ševcovská i tkalcovská dílna.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *