• Menu
  • Menu

Corpus Cristi – Peru 11

Domů » Všechny destinace » Zahraničí » Jižní Amerika » Peru » Corpus Cristi – Peru 11

Katolický svátek – Corpus Cristi

V Peru je více než 80% katolíků, takže svátek Corpus Christi má obrovský kulturní a náboženský význam. Cusco nebo také Cuzko, které bývalo hlavním městem a středem incké říše. Zakladatelem byl legendární Inka Manco Capac. Cusco je nejstarším dosud obývaným městem Jižní Ameriky. Většinu hlavních ulic lemují masivní incké zdi z kamenných kvádrů a řada koloniálních budov stojí na základech inckých staveb. Čistě náhodou jsem měla možnost Corpus Christi (oslavu Těla a Krve Páně) vidět na vlastní oči.

Corpus Christi
Corpus Christi

Corpus Christi oslavu Těla a Krve Páně

Jde o svátek římskokatolické církve, který zdůrazňuje reálnou přítomnost Ježíše Krista jako Boha a jako člověka v Eucharistii, tzn. v proměněném chlebu a víně v Tělo a Krev Kristovu. Svátek zavedl v roce 1264 papež Urban IV. Roku 1314 byl potvrzen Klementem V. V tento den bývá všudypřítomný Kristus v reálné přítomnosti se všemi obyvateli města, to když je monstrance nesena ve slavnostním průvodu po městě. Patří mezi pohyblivé svátky, to znamená, že v různé roky připadne na jiný datum. Slavnost se koná vždy ve čtvrtek v období po skončení liturgické velikonoční doby, po slavnosti Nejsvětější Trojice. Datum slavnosti je tedy odvozeno od data Velikonoc, šedesát dní po velikonoční neděli.

V Čechách nebýval svátek nijak rozšířený a popravdě, vůbec jsem nechápala, co se slaví. Ačkoli slavnosti trvají celý týden, hlavní fiesta a procesí se koná ve čtvrtek. Ze všeho nejvíc, jsem byla zvědavá na původní obyvatele, kteří přicházeli pěšky i z veliké dálky. Cesta z hor a okolních kopců jim trvala až několik dní. Byla to pro mě unikátní možnost si prohlédnout Indiány z různých vesnic, poslouchat kečuánský jazyk a obdivovat jejich tradiční a podomácku vyrobené barevné oblečení. Na hlavách žen nechyběla samozřejmě tradiční buřinka, která je zde populární a moderní již od roku 1920. Každoroční průvod bohužel také smutně připomíná vítězství španělských kolonizátorů nad poraženou inckou říší.

Corpus Christi
Corpus Christi

Kdysi Slavnost Slunce

Nejdříve jsem si sedla na balkon do restaurace a pozorovala procesí z výšky. Hlavní náměstí  a boční ulice se rychle zaplnily lidmi. Přestože se jednalo o katolický svátek, musel Indiánům připomínat jejich původní náboženský obřad, oslavu zimního slunovratu „Slavnost Slunce“ (Inti Raymi). Inkové si uchovávali mumie nejen svých králů, ale i některých významných členů Incké říše. Během oslav byly tyto bohatě nastrojené a šperky zdobené mumie předváděny v průvodu. Na konci obřadu následovaly bujaré oslavy s jídlem, pitím a tancem. Hned poté, co konkvistadoři v roce 1533 přijeli do Qosqo (dnešní Cusco), zavedli Corpus Christi. Záhy a strategicky zaměnili „pohanskou slavnost“ Inti Raymi za Corpus Christi, která shodou okolností probíhala ve stejnou dobu. Postupně vzali obyvatelům And jejich bohy. Matka Země „Pacha Mama“ byla nahrazena Pannou Marii, „Tayta Inti“ Bůh Slunce za Ježíše Krista. Jeho svatozář byla zastoupena slunečními paprsky kolem hlavy. Rozervaný hadr okolo boků Ježíše, se musel změnit na krásnou, zlatem vyšívanou látkou. Bůh Bouře „Illapa“ se mění na svatého Jakuba a tak dále. Katoličtí kněží si byli vědomi, že i hory byly považovány za zvláštní božstva a umísťovali proto na jejich vrcholcích kříže.

Corpus Christi
Corpus Christi

Procesí

Každý kostel a farnost v Cuscu má svého patrona a pro ně procesí začíná již cestou od domácího kostela. Za doprovodu kapel, tanečníků a dalších věřících je vynesou ven nosiči. Ti jsou oblečeni většinou v bílých košilích, černých kalhotách, ale někteří mají na sobě tradiční andské. Sochy patronů na nosítkách musejí být neskutečně těžké. Nesou takto své svaté na vyzdobených nosítkách davem lidí. Pomalu postupují na hlavní náměstí, kde je čeká socha Krista a spojí se v jedno velké procesí.

Corpus Christi
Cusco

Hlavní procesí Corpus Christi začíná kolem 11.00 po katolické mši. Z katedrály se podle stanoveného pořadí začínají vynášet další svatí (santos). Vzduch je prosycen vůní kadidla a kapela vydává pochmurné zvuky. Panna Marie je oblečená do luxusního brokátu a ozdobená šperky, svatý Jakub dokonce sedí na bílém koni. Mezi dalšími svatými jsou třeba Antonín, Jeroným, Kryštof, Šebestián, Jakub, Petr, Josef, Blažej a světice La Virgen de la Almudena, La Virgen de Belen, La Linda, Barbara a Panna Marie. Svatí jsou následováni velkými davy věřících.

Květiny i tradiční jídlo

Náměstí je vyzdobené květinami a květiny jsou dokonce i ve vázách na nosítkách.Ve stáncích na ulicích se prodává tradiční místní pochoutka Chiri uchu, pikantní morče, pivo „chicha“ a kukuřičný chléb. Je strašné vedro a lidé se chrání před úpalem, jak se dá. Plno jich posedává na náměstí na schodech, kam se nakonec vydám i já. Jedna z Indiánek mi s rozzářeným pohledem hned připíchla na tričko obrázek svatého. Jsem účastníkem proslovů, kterým nerozumím a nechápu je. Když všichni vstávají, vstávám také. Několikrát se to opakuje a představitelé církve konečně ukončují řeč modlitbou. V tom momentu se všichni původní obyvatelé okolo mě začali objímat a líbat na tváře. Bylo jim jedno, že mezi ně nepatřím a zapojili mě do nadšení a projevů lásky. Byl to silný a neopakovatelný zážitek. Po slavnosti jsou sochy svatých vystaveny celý týden v katedrále a pak se vrací zpět do svých původních kostelů.

Corpus Christi
Corpus Christi

cestopis následující

cestopis předcházející

Dana Dajdulka

Více jak 15 let se pro mě stalo cestování drogou. Za tu dobu jsem mimo Evropu navštívila USA, Nový Zéland, Thajsko, Kambodžu, Velikonoční Ostrovy... poslední roky se mou láskou stala Jižní Amerika. Každá další cesta je pro mne nejenom výzvou, ale také uskutečněnými sny poznat místa , které tak dobře znám z knih a cestopisů.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *