• Menu
  • Menu

Curia Vítkov – středověká tvrz

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Liberecký kraj » Curia Vítkov – středověká tvrz

Na středověké tvrzi

Dvůr velmože z 12. století- Sdružení pro živou historii. Horní Vítkov u Chrastavy. V Chrastavě jsme kvůli rozkopané silnici trochu zabloudili. Přijíždíme do kopců a do země „ nikoho „ .  Jsou tady pěkné výhledy, na cedulích v Horním Vítkově jsme viděli skanzen. Ale asi jsme špatně někde odbočili (nebo neodbočili) a tak přijíždíme až k ruině starého mlýna na Lysém Vrchu , který je obklopen nejenom krásnou krajinou, kdy je vidět až do Polska, ale také množstvím moderních větrných mlýnů. Pokocháme se výhledy a určujeme směr, kde by mohl skanzen být.

Curia Vítkov
Curia Vítkov

Vracíme se a oslovujeme ženy s dětmi, které sbírají mateřídoušku. Odbočujeme z úzké silnice do kopce a za horizontem se nám otvírá krajina a my se ocitáme ve 12. století. Před  tvrz,  na kterou míříme, cválají dva koně a na něm dva jezdci. Vypadá to, že je tvrz zavřená. Ale máme štěstí, jeden z jezdců, který spíše vypadá, že nás odtud vyžene, se nás ujímá a pouští do areálu středověké tvrze. Co na to říci ? Stavby, které postupně procházíme a které jsou dělány  přesně tak, jako je dělali naši předkové, jsou důkazem toho, že zdejší nadšenci , vědci i řemeslníci jsou prostě borci ! Prohlídku všech objektů máme s odborným výkladem a tak se dozvídáme spousty zajímavostí o projektu i o lidech, kteří tady tvrz budují. Je to opravdu paráda , o to více, že umístění tvrze a přilehlých objektů je na krásném místě s příznačným názvem Vítkov.

Sídlo Wothanburg

sídlo velmože představuje roubená patrová budova , ozdobou areálu je dřevěný tribunový kostel, další objekty jsou osada řemeslníků, kovárna, parní lázeň , hrnčířská dílna chlebová pec, obolnice aj…

Curia Vítkov

převzato ze stránek www.curiavitkov.cz : V  raně středověkých Čechách sídlili dřívější družiníci a budoucí šlechtici nejdříve na knížecích hradech, které tvořily tzv. hradskou správu, správní síť země, kde vykonávali své povinnosti jako knížecí úředníci. Právě ve 12. století začala darováním, odměnami, nebo výsluhami přecházet do jejich osobního a rodového vlastnictví původně svobodná nebo knížecí půda a tito lidé začínali budovat svá rodová dominia. Vedle dvorců (správnější dobový výraz je „dvůr“) v zázemí správních hradišť proto začala vznikat centra dvorcového typu rovněž v těchto nových državách. Tyto objekty plnily celou řadu funkcí – hospodářské, správní, ale také rezidenční. „Curia Vitkov“ je právě tímto typem raného šlechtického sídla, spojující sídlo velmože se střediskem řemeslné výroby a hospodářské správy.Smysl projektu spatřujeme zejména v popularizaci historie a prezentování výsledků bádání historických věd laickým zájemcům. Chceme představovat návštěvníkům dobu raného středověku způsobem, který nemůžou nabídnout regionální muzea a expozice. Divákům nabízíme možnost shlédnout jak žili naši dávní předkové: zpřístupňujeme a ukazujeme dobová obydlí, jejich konstrukce, vybavení i způsob bydlení, představujeme starobylá, mnohdy polozapomenutá řemesla a dovednosti, předvádíme co možná nejautentičtější ukázky ze života raně středověkých lidí. Každý návštěvník má možnost si vše vyzkoušet vlastníma rukama a na vlastí kůži. Spolupráce s řemeslníky, archeology, etnology a historiky je samozřejmostí, někteří jsou ostatně i členy našeho sdružení.

Curia Vítkov

Další podrobnosti, možnost návštěvy , akce : www.curiavitkov.cz

Horní Vítkov

Horní Vítkov – dlouhá ves , která stoupá až do výše 450 m n.m.. Písemná zmínka o obci je z roku 1352, kdy byla uvedena jako Vítkov , necelý kilometr od vsi se nachází  replika velmožského sídla Wothanburg.

Curia Vítkov
Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *