• Menu
  • Menu

DÍVČÍ KÁMEN – malebná zřícenina

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Jihočeský kraj » DÍVČÍ KÁMEN – malebná zřícenina

Dívčí kámen nebyl nikdy dobyt!

Místo bylo obýváno již v dobách pravěkých hradišť v pozdní době kamenné a době bronzové od r .2200 př.n.l.. V 1.tisíciletí bylo postupně osídleno Kelty , Germány a Slovany. Toto místo bylo pod názvem Dívčí Kámen známo již před stavbou hradu.. Stěžejní část hradu postavili bratři Jošt, Petr, Oldřich a Jan z rodu Rožmberkův v průběhu pouhých  10 let. (1350-1360). Hrad nebyl nikdy dobyt a  ani vypálen , byl trvale majetkem Rožmberků, kteří ho v roce 1506 plánovitě opustili. Dodnes hrad patří k nejrozsáhlejším zříceninám v Čechách. Délka hradu je 220 m, šířka 45 m. My jsme zaparkovali v obci Třísov. Na zříceninu vedou dvě cesty, my volili cestu možná trochu náročnější lesem, ale určitě zajímavější. Na rozcestí jsme se dali doleva, pokud jdete rovně kolem lípy jdete část po asfaltové cestě. Na zříceninu je to nějaké 2-3 km.

Opevnění hradu

Podstatnou část středověkého hradu od počátku tvořilo opevnění proti dobytí nepřítelem, které navazovalo na přírodní ochranu (prudké svahy, skály, vodní toky apod). Opevnění bylo tvořeno především zemními příkopy a valy  a kamennými zdmi a věžemi, později dělostřeleckými baštami. Rozsáhlé opevnění a hradby se táhly podél celého návrší. Součást opevnění bylo již opevněné podhradí – latrán pod hradem na ploše u potoka, chráněné kamennou hradbou. Hrad nikdy nebyl dobyt nepřítelem , ani při obléhání husity (1420)

Bájná řeka Vltava

Řeka Vltava protéká v hloubce 60 m pod místem Dívčí Kámen. Vltava je nejbájnější z českých řek, která je spjata s půvabem a romantikou Dívčího Kamene a Jižních Čech. Hrad je součásti Chráněné krajinné oblasti Blanský les a sám sobě je navíc přírodní rezervací.

Dívčí skála

Dívčí skála – pověstmi opředený skalní útvar, úžasný výtvor přírody, srázný skalní ostroh – téměř kolmá skalní stěna z granulovité ruly – mezi Křemežským potokem vlevo (délka 30 km, pramen pod horou Chlum 1191 m.n.m.) a Vltavou – vpravo.Výška stěny cca 70m , šířka jen 20m. Skalní útvar ční pár desítek meteů od severní akropole, kde zřejmě je posvátné místo, které bylo ideálním obětištěm, což souvisí s tím , že Keltové ukládali obětiny do vody a cokoliv hodíte z této skály , dopadne do Kremžského potoka

Zřícenině se německy říkalo Maidstein anebo Menštejn, což německy znamená dívka.

Dívčí Kámen

Keltské Oppidum

Jedna  z nejvýznamnějších lokalit jihočeského pravěku je keltské  oppidum Třísov. Keltové, reprezentovaní na českém území kmenem Bójú, dosáhli v průběhu 2. století před Kristem vysoké společenské organizace, jejímž odrazem jsou opevněná sídliště předměstského typu – oppida. V síti českých oppid zaujímají důležité postavení lokality situované při řece Vltavě – Závist u Prahy, Hrzany, Nevězice a nejjižněji položený Třísov.

Ke vzniku jména Dívčí Kámen se váže několik pověstí 

Místní pověsti navazují na prastaré duchovní dějiny krajiny. Jedna z nich je : Žil kdysi švarný mladík, který se velmi rád proháněl po lesích na svém koni, lovil zvěř nebo se jen radovalz krásy místní přírody.. Na svých toulkách častokrát zavítal k Vltavě, aby dal koni napít a sám se osvěžil v jejich vlnách. Jednoho dne spatřil na břehu řeky krásnou dívku. Chvíli se na ní z úkrytu díval a pak nepozorován odjel. Na to místo se však vracel stále častěji a téměř pokaždé dívku viděl. Zamiloval se do ní a jednoho dne ji požádal, aby se stala jeho ženou.Věřme, že to nebyla jen ženská vychytralost.když dívka odpověděla: „ Stanu se tvojí ženou, avšak jen s tou podmínkou, že spolu budeme žít v sídle vystaveném na skále, pod kterou tak ráda chodím.“ A snad to nebylo jen z mužské ješitnosti, že se mladík rozhodl vystavět na skále velký hrad a nazval ho Dívčí Kámen na počest své budoucí ženy. Kdybychom věřili pověstem, mohl by tím mladíkem být Jošt z Rožmberka, jeden ze zakladatelů hradu Dívčí Kámen. Další pověst je : O nachlazeném skřítkovi…

Hamry

 Vodní díla – hamry . Byly to dílny na výrobu rozličného nářadí, vybavené kladivem na vodní pohon. Na obvodu hřídele vodního kola byly palce , které pravidělně zdvihaly páku., na jímž konci byla kovací hlava zvaná „kobyla“. Tomuto zařízení se říkavalo chvostové kladivo, na rozdíl od těžšího kladiva nadhazovacího, které palečné kolo zvedalo těsně za kobylou.. Na Kremžském potoce byly původně jen dva hamry: pod vrchem Otmaní a Třísovský. Po vybudování Adolfské železářské huti u Holubova (1843) vznikl další tzv. Doppelhammer u Dívčího  Kamene. V průběhu staletí vzniklo na Kremžském potoce a přítocích na dvacet vodních děl . mlýnů, hamrů a později elektráren. Nejstarší z nich je uváděn Kremžský mlýn (15. století)

u Dívčího kamene – hamr na Kremžském potoce

Otevírací doba – hrad je přístupný celoročně!

Prosíme návštěvníky, aby respektovali symbolické uzavření hradu (někdy dokonce řětězem upevněným napříč vstupní cesty) a po uzavírací době , tedy  s nadcházejícím soumrakem , na hrad nechodili. Upozorňujeme návštěvníky na nutnost opatrnosti při vstupu do areálu hradu. Chození po zdech hradu a hradbách je zakázáno.

Platí se vstupné, na kulturní akce pořádané na hradě je vstupné počítáno zvlášť.

Hrad je jednou z nejrozsáhlejších a nejlépe dochovaných středověkých památek v České republice.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *