• Menu
  • Menu

Holašovice UNESCO

Holašovice  barokní selská vesnice 

Malebná osada Holašovice, zasazená do krásné krajiny Jižních Čech, nedaleko Českých Budějovic,  v šumavském podhůří, na JV svazích Blanského lesa,  vznikla  pravděpodobně v průběhu 1. poloviny 13. století. Osídlení oblasti však bylo již s příchodem Slovanů v 6. století. Nebyly zde moc vhodné podmínky pro zemědělství a v okolí byly dosti rozlehlé močály a mokřiny. Kolem roku 1292 daroval Václav II. Holašovice a některé další  vesnice cisterciáckému klášteru ve Vyšším Brodě, v jejich majetku zůstaly Holašovice do r. 1848.

Rozlehlá náves – Holašovice

Vesnice je typickým kolonizačním útvarem s pravidelným půdorysem , kde štítová průčelí směřují do  rozlehlé návsi. Rozměry 210 x 70 m svou velikostí předčí i některá náměstí středověkých měst. Většina domů na návsi slouží k trvalému bydlení. Hostinec, tak jako v minulosti, stojí na návsi a můžete se zde osvěžit pivním  mokem i zakousnout nějakou tu  dobrotu. To je na Holešovicích pozitivní a chvályhodné, že vesnice žije a není to jenom prohlídkový skanzen.

Holašovice
Holašovice

Unikátní barokní budovy v UNESCO

Celkový  počet památkově chráněných budov je 120,  včetně chlévů, stodol, maštalí, výměnků, sýpek, bran. Z toho 23 budov je  je výstavných usedlostí. Systém řazení jednotlivých usedlostí  je  stoprocentním  dochovaným středověkým systémem. Unikátní soubor barokních budov je od roku 1998 zapsán do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Při  návštěvě Holašovic můžete navštívit určitě zajímavé – Jihočeské Stonhenge.

 

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *