• Menu
  • Menu

Jezerní slať na Kvildě

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Jihočeský kraj » Jezerní slať na Kvildě

Kvilda

Přírodní památka, která je chráněná již od roku 1933. I. zóna NP Šumava  se nachází v nadmořské výšce 1058-1075 m, rozloha je 103,5 ha, s průměrnou roční teplotou °C  s nejnižší naměřenou teplotou – 41,6 °C . Průměrný roční úhrn srážek je 1200-1300 mm , průměrná hloubka rašeliny je 2,5 m , největší mocnost rašeliny je 7,5 m. Umístěná je v rozsáhlé rozvodnicové kotlině vpravo  od silnice z Horské Kvildy do Kvildy.

vyhlídka na jezerní slať

Náhorní rozvodnicové vrchoviště – slať

Větší část odvodňována Kvildským potokem do Vltavy, menší přítokem Hamerského potoka do Otavy. Vrchoviště rašeniliště rozšířená v chladnějších a vlhčích oblastech. Srážky převládají nad výparem. Dešťová voda se shromažďuje. Vysoká hladina podzemní vody umožňuje vývoj typické rašeliništní vegetace. Rostlinstvo spoluvytváří prostředí pro život velmi vzácných živočichů.

Vegetace

Obvod rašeliniště (zvodněno) : ostřice, metlice trsnatá, bezkolenec modrý, všivec mokřadní, rašeliník

Vlastní vrchoviště (vlhko) : suchopýr pochvatý, klikva bahenní,Rosnatka okrouhlolistá, kyhanka sivolistá

Vlastní vrchoviště  (sucho) , kleč kosodřevina, borovice blatka, bříza karpatská, bříza zakrlá, vřes obecný, vlochyně bahenní

Zvířena

Hmyz : žluťásek borůvkový, perleťovec severní, bejlomorka borová, žlutopáska vlochyňová. Obratlovci : tetřívek obecný, zmije obecná, ještěrka obecná, rejsek horský, myšivka horská. Řada živočišných i rostlinných druhů je pevně vázána na rašeliniště. Náhlá změna přírodních podmínek znamená pro většinu z nich zánik. Téměř vždy se tak stává s přispěním člověka. Tak tedy poznávejte, ale chraňte !!

Jezerní slať – stezka

Malá naučná stezka

Od roku 1974 zde byla vybudována malá naučná stezka, která se vine od silnice, kolem dřevěné vyhlídky , z které je vidět velká část  rašeliništního pole v chráněném území.

vyhlídka NP Šumava

Rašeliník

Rašeliník je důležitá rostlina ve vrchovišti. Jeho schopnost nasát vodu je neuvěřitelná. Svoji váhu dokáže zvětšit až  25 x. Směrem nahoru rašeliník přirůstá, nese sebou vlastní zásobárnu vody. Spodná vrstvy odumírají a sesedají, vzniká rašelina.

Jana Schlitzová
Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *