• Menu
  • Menu

Klodzká pevnost

Domů » Všechny destinace » Zahraničí » Evropa » Polsko » Klodzká pevnost

Pruská pevnost 

Již v 10. století v místě, kde nyní nad městem dominuje pruská pevnost, stála fortifikace – Cladzco. Podle všeho se zde nacházel komplex dřevěných stavení, jež měla kamenohlinité opevnění a dřevěnou palisádu. Ve 13. století se fortifikace začala měnit na komfortní hrad, který byl od 16. století sídlem vládců Klodzkého hrabství. V tomto období byl hrad přestavěn. Na objednávku Ernesta Bavorského pod vedením architekta Lorenze Krischke byl postaven tzv. dolní hrad (zamek dolny). V roce 1622 (období třicetileté války), rakouská vojska dobývají město včetně hradu a známý vratislavský fortifikátor Valenta Sabich navrhuje první projekt modernizace pevnosti. V letech 1690 -1702 tak byla postavená tzv. Korunní hradba ( tři bašty: Jablonka, Ludmila, Václav) a další bastiony, Výstražná a Zvoník a polobastion Orel.

Kladzká pevnost
Kladzká pevnost

V roce 1742, na základě vratislavské mírové dohody 1. slezské války, se Klodzko dostává od nadvládu Pruska, ve kterém vládne Fridrich II. Pod vládou Pruska dochází k největšímu rozmachu pevnosti. Nové projekty pro rozlišení klodzké pevnosti navrhuje holandský inženýr Bernard Cornelisu Walvare. Další fortifikátor, jež působil v Klouzku, byl Christian Friedrich v. Frede . Během panování  Fridricha II, je na opačné straně břehu Klodzké Nysy , postavena pomocná pevnost, Ovčí hora (Owcza hora). Ze Zámecké hory (Forteczné( jsou odstraněny veškeré zůstalosti středověkého hradu a na jejich místě je postaven donjon. Přestavby se odčkala i korunní hradba, jihozápadní strana pevnosti je zabezpečena sítí podzemních minérských chodeb. Pevnost byla výrazně rozšiřovaná a modernizovaná po celou dobu, kdy se nacházela pod pruskou nadvládou.

Období pruského panování na krátkou dobu přerušila rakouská nadvláda. V době trvání 3. slezské války, se Rakušanům podaří bouřlivě dobýt pevnost (1760) , avšak po necelých třech letech,na základě mírové dohody uzavřené v Hubertsburgu, se objekt opět vrací Prusku.

Napoleonské války

Naposledy byla pevnost dobývána v období napoleonských válek v roce 1807, kdy bylo Klodzko obléháno armádní jednotkou Jerome Bonaparte (bratra Napoleona). Hlavní bitvy se odehrávaly na předpolí města, kde byl postaven opevněný tábor. Francouzi ho dobyli v noci na 23 června. Osud Kladzka byl zpečetěn. Kapitulace byla podepsána dne 25. června, avšak pevnost nebyla ve skutečnosti vydána, protože byla v Tylži dne 9. července 1807 podepsána mírová smlouva.

Německé vězení

V roce 1877 byl zrušen status pevnosti a postupně bylo zahájeno její odzbrojování a z velké části prostorů se staly věznice. Během 2. světové války, se stal objekt pod dozorem SS a Abwehry hlavním politickým vězením Německa: byli zde věznění  političtí odpůrci, dezertéři německé armády a vojenští zajatci různých národností. V roce 1944 zde byly spuštěny závody AEG, evakuované z Lodže, ve kterých vyráběly díly do raket V-1 a elektrické přístroje do ponorek.

Kladzká pevnost
Kladzká pevnost

V roce 1960 byla pevnost oficiálně uznána za památku a zpřístupněna turistům. Zpřístupněná část opevnění představuje jen 10 % obraného objektu, který je tvořen podzemními labyrinty minérských chodeb a lapidáriem. Část pevnosti, která není turistům přístupná, je také velmi zajímavá, patří k ní mj. kilometry hlubokých valů, kasemat a chodeb, několik bastiónů a donjon umístěný v centru pevnosti.

Vyhlídka z pevnosti

Z pevnosti se naskýtá krásný výhled na město a jeho okolí, při dobré viditelnosti můžeme z vyhlídkového bastionu spatřit Králický Sněžník vzdálený 40 km, Velkou Hejšovinu (Szczeliniec Wielki) nebo pohoří obklopující kladskou kotlinu.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.