• Menu
  • Menu

Hora Matky Boží – Králíky

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Pardubický kraj » Hora Matky Boží – Králíky

Hora Matky Boží a kostel Nanebevzetí Panny Marie. Před 300 lety, v 17. století, se tato hora jmenovala : Lysá Pustá, Neúrodná, Holá, Studená. A je vskutku stále studená a lysá, není však již pustá a holá. Podle tradice zde byla a dosud je, jen studna Panny Marie. V době třicetileté války, kdy byl hlad a mor, chodili sem  z okolí Němci, zde se modlili, zpívali a tak hledali u Matky Boží pomoc a útěchu.

KRÁLÍKY (18)

Tobiáš Johan Becker

Jeden z těch poutníků, kralický hoch Tobiáš Johan Becker, si už tenkrát umínil, že zde jednou postaví kostel. Toto dětské přání se mu splnilo: stal se knězem později kanovníkem u chrámu svatého Víta v Praze. Tenkrát začal ve svém rodišti v Králíkách na Lysé hoře stavět  poutní kostel v barokním stylu. Zasvěcen byl tajemství Nanebevzetí Panny Marie. Pouť je zde  vždy 15. srpna a v neděli před tímto datem a v neděli po tomto datu. Zakladatel, který se mezitím stal biskupem v Hradci Králové, dal  hoře nový název : Hora Matky Boží.

 

Kostel zasáhl blesk

Roku 1846 kostel zásahem blesku vyhořel. Jeho nové vybavení je již nyní ve slohu pseudorenesančním. Sochy a oltáře barokní, které se v kostele při požáru zachovaly, byly přemístěny do křížové chodby, zvané také ambity. Tato chodba má čtvercový půdorys. V každém rohu stojí barokní kaple s cibulovou věží. Uprostřed ambitů je čtvercové Nádvoří poutníků s kaplí Svatých schodů z roku 1710. Prohlídka začíná vedle, v Dušičkové kapli, a pokračuje v ambitech ve směru křížové cesty /obrazy I.-XIV./. Největší úcta a pozornost patří kostelu, kterým ambity končí. Přes kostel přijdete až  sem.

Posvátné místo

Celým areálem můžete procházet sami. Čtěte poznámky u jednotlivých památek. Tento dům není muzeem, ale posvátným Božím místem. Aź odtud budete odcházet, můžete s sebou odnést klid duše i těla, který vám  moderní svět nemůže dát.

Od 1.5.2012 je zde také otevřen „Památník internace“ , který bude svým zaměřením jediným svého druhu v ČR.

Ubytování v Poutním domě

Po celý rok je rovněž možnost ubytování a stravování v Poutním domě.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *