• Menu
  • Menu

Lom Malá Amerika

Pověst o Hagenovi

Malá Amerika – (Rešná) vzdálená asi 2,5 km od Velké Ameriky. Od Dubu sedmi bratří jdeme po žluté (asi 1 km) lesem až k lomu. Lom  Malá Amerika je zatopený lom, který sloužil pro těžbu vápence (1900-1958) . Nevelký 150 m dlouhý lom je zatopen do výšky 4. těžebního patra ( dno je v nadmořské výšce 348 m) , tady vytváří jezero – Rešenské jezero. Lom není  přístupný, nad horním okrajem – galerii je možné jedině sestoupit horolezecky, k poloostrůvku se dá dostat jedině po vodě z oken hlavní štoly nebo podzemními chodbami. Ve výšce 3. těž,. patra  (375 m.n.m.) do lomu ústí hlavní sběrná chodba , která je s úrovní 4. těž. patra spojeno svislou šachtou.

lom Malá Amerika

Ať už se jedná o Velkou Ameriku nebo Malou Ameriku, Mexiko  nebo jiné lomy v této lokalitě, vždy vás překvapí svou scenérií a neopakovatelnou krásou. Nebezpečí , které musíte předvídat je uklouznutí po nerovném a kluzkém terénu, pak je to také velká touha za každou cenu se podívat do dnes zakázaných prostor a podzemních chodeb nebo touha vykoupat se v průzračné vodě. Opatrnost i obezřetnost je tedy na místě a není radno porušovat zákazy vstupu.

Pověst o Hagenovi

Pověst o Hansi Hagenovi : během války v lomu Malá Amerika pracoval válečný trestanec , Němec jménem Hans Hagen. Říká se , že to byl velmi ošklivý člověk , s neobvykle dlouhými prsty na rukou a obrovitými nohami vypadal jako neohrabaný obří hromotluk. Pracoval v lomu i po válce jako lamačský dělník a několik let po válce došlo v oblasti Malá Ameriky k výbuchu , díky otřesům bylo zavaleno několik štol , zhroutily se stěny a  stropy lomu . V lomu byli zavaleni i dva dělníci a Hans Hagen. Oba dva dělníci byli smrtelně zraněni, ale Hagen zůstal živ a podařilo se mu neuvěřitelným způsobem se vyhrabat ze sutí a prolézt velmi úzkým otvorem na povrch. Jeho radost ze svobody  a zřejmě následný šok zapříčinily , že zešílel ! Další z přeživších na jiném místě Malé Ameriky  se v návalu radosti a opilosti zmínil nehezky o Hagenovi, v tu chvíli mu letící kámen roztříštil hlavu.Pak už byl z dálky slyšet jen šílený smích , řev a matně viditelná ubíhající postava.

Od těch dob , kdy do okolí jezdili trempové se událo několik dalších příběhů z Hagenem, ti pak objevili jeskyni , kde Hagen žil. Uviděli mohutného, strašlivě vyhlížejícího, zarostlého muže. Jeskyni nazvali svorně Modlitebna.

Naposledy byl prý Hagen spatřen v roce 1965 v trampském kempu Turek, kdy trempové spatřili mohutného a šíleně vyhlížejícího , svalnatého a zarostlého starce s vlasy i vousy po pás. Ukradl jim konzervy a při odchodu hlasitě řval spolu s přerývaným šíleným smíchem…

Avšak ani pak některé strašidelné příběhy neskončily…prý se nekdy koncem šedesátých let podařilo Hagena chytit  zavřít jej do psychiatrické léčebny. Ale Hagen utekl a zanedlouho byl opět slyšet jeho řev v okolí Malé Ameriky.

Dodnes nikdo neví zda jde o legendu nebo o opravdový příběh, trempování dnes kolem Malé Ameriky již téměř zaniklo, ale divné věci se zdě dějí pořád …

Lom Malá Amerika

 

klíště

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *