• Menu
  • Menu

Ocelová lávka pro pěší – Dobřichovice

Domů » Všechny destinace » Česká republika » Středočeský kraj » Ocelová lávka pro pěší – Dobřichovice

Původní lávka pro pěší  v Dobřichovicích  byla  zcela zničena během povodní v srpnu 2002 . Stavba nové lávky  byla dokončena v roce 2003 díky dotaci z fondu PHARE  z  MMR ČR . Lávka opět spojila Anglickou a Všenorskou ulici. Nová lávka má lepší parametry , kvůli eventuální další velké vodě , ale  je to i lávka , která je na  estetické a technické úrovni hodné začátku 21. století.

Dobřichovice – pohled z lávky

Návrhy vycházely ze stanovisek Povodí Vltavy i normy, aby dolní mostovky nové lávky byla min 0,5 m nad hladinou 100 leté vody, jejíž kótu Povodí stanovilo v místě lávky na 204.75 m. Bylo přihlédnuto i k požadavku, aby lávka měla , co nejméně pilířů, aby byla širší  než ta původní. Nakonec byla přijata koncepce ocelové lávky, zavěšené na lanech na jednom centrálním pylonu. Projekt zpracovala kancelář TopCon servis s.r.o. , která projektovala i most v Dobřichovicích v letech 1995/96.

Kovová lávka pro pěší Dobřichovice

Nová lávka nenese žádné inženýrské sítě, protože sítě, které byly umístěny na zničené lávce (kanalizace a telefon), byly přesunuty do shybky pod řeku. Celková délka lávky je183,80 m, rozpětí jednotlivých polí je88 a92 m, šířka konstrukce3,40 m, šířka průchozího prostoru je 3,0m. Výška mostu nad terénem je cca9,5 m. Spodní stavba se skládá ze dvou břehových opěr z monolitické železobetonové konstrukce založených na mikropilotech a z jednoho středového základového bloku pod pylonem, založeného opět na pilotách. Základový blok je tvořen monolitickou železobetonovou konstrukcí obloženou žulovými kvádry proti poškození od nárazu ledových ker. K základu jsou pomocí kotevních šroubů připevněny ocelové stojky pylonu. Ocelový pylon je ve tvaru písmene „A“ a má výšku nad betonovým pilířem34,60 m. Obě větve pylonu jsou ve dvou úrovních propojeny příčnými ztužidly. Vodorovnou konstrukci tvoří dva ocelové svařované symetrické profily tvaru „I“ tlouštky 1150mm s oboustrannými výztuhami. Most spočívá na třech dvojicích ložisek na obou opěrách a na pylonu a závěsech. Závěsy jsou vytvořeny z 16 lan a jsou zakrytovány. Mostovka je železobetonová deska pokrytá izolační protiskluzovou stěrkou, která bude dokončena na jaře 2004. Na obou koncích lávky jsou dilatační zařízení. Lávka je opatřena ocelovým zábradlím ve výšce1,3 mnad mostovkou. Protikorozní ochrana ocelové konstrukce je vytvořena čtyřvrstvovým nátěrem tlouštky 320 mikrometrů. Barva je modrá, zábradlí červené, vytvářející optickou podélnou linku. V zábradlí je uloženo osvětlení lávky. Lávka je určena pro pěší, pro ruční vozíky nebo cyklisty. Proto je na obou koncích opatřena nerezovými zábranami k zamezení vjezdu automobilů. /viz zdroj:internet/

Dobřichovice – pohled z lávky

22 km  od centra Prahy , na obou stranách řeky ,  leží  obec  Dobřichovice – pomyslná brána  do Českého Krasu , atraktivní trasa na oblíbený Karlštejn a obec zasazená do malebné přírody Brdských lesů a romantické Berounky. Dobřichovice jsou i  zastávkou pro velké množství cyklistů a turistů , protože tudy vede několik zajímavých a pro turisty lákavých turistických a cyklistických stezek. Dobřichovice jsou určitě  i  zajímavé svojí pěknou architekturou původní  i  moderní . Najdete tady i sportovní základny pro různé sporty a aktivity,  moderní tenisovou halu, park , kde můžete relaxovat  a děti  zde najdou hrací objekty. Několik minut od parku  je alej – sochařské sympozium. Dobřichovice jsou i domovem pro spousty Pražáků, které zde mají své chaty a víkendové domy se zahradami, které lemují Berounku  z obou stran. Dobřichovicemi probíhá frekventovaná železniční trať , která v rychlých intervalech dopravuje  obyvatele do centra Prahy nebo směr  Beroun.

Jana Schlitzová

Má první cesta za hranice byla do NDR, tady jsem poprvé spatřila moře. Následovaly Maďarsko, Jugoslávie, Bulharsko. Když se otevřely hranice, stačila na několik let Evropa, to už byly cesty s dětmi. Od chvíle, kdy jsme poprvé s dětmi navštívili Asii, je poznávání, psaní a fotografování mým druhým zaměstnáním a stále mě to baví. Nádherná místa a zákoutí naší země, krásné České republiky, teprve objevuji a mám co dohánět.

Zobrazit články

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *